ЕР 31

 

 

Зафали се дели Мандалина:

Разбити ћу Београду врата

однети ћу делијам' доламе                ѿнѣти (јат = е?)          т = д

шехерлијам' коласте аздије               хастi'е = аздије

Асанпаши коња великога                 м = н   б = п

пашиници слугу Радивоја.

Што је рекла, све је сатворила.        е = је   сь = са

Карала је њена стара мајка:              и = ј

Кучко једна, а не ћери моја!

Зашто оте делијам' доламе

шехерлијам' коласте аздије

Асанпаши коња великога

пашиници слугу Радивоја?
Не карај ме, моја стара мајко.        
i= ј

Довести ћу три хитра мајстора

начиниће Београду врата

повратићу делијам' доламе

шехерлијам' коласте аздије

Асанпаши коња великога

али нећу асанпашиници

њојзи нећу слугу Радивоја:              но = њо

рад њега сам зулум починила.         с = з

Узећу га за својега труда

љубићу га како сама знадем.

Што је рекла, све је сатворила:

довела је три хитра мајстора

начинила Београду врата

и још љепша нег' ли што су била;    лѣп'ша (јат = је?)        ни = ли

повратила делијам' доламе                i= и

шехерлијам' коласте аздије

Асанпаши коња великога

али није пашиници младој

њојзи није слугу Радивоја.               ие = ије

Узела га за вернога друга                вѣрнога (јат = е?)

љубила га како сама знаде.