ЕР 30

 

 

Заљубио jе владика                           е = је

емирке младе кадуне.                        катане = кадуне

Зачули су га емири

те хоће да га уфате

вадику да ми потурче

а момке да му обесе.              мум'ке = момке          овѣзу (јат = е)

И уфатише владику

владика седи те плаче

ембаш га емир тешио:                       тѣшиѡ (јат = е)

Мучи, не плачи владико,

у мене има три ћери

теби даћу најмлађу.                         ћ = ђ    i= ј

И утеши се владика

и дадоше му емирку

баш емирову младу ћер.

И затруднела емирка                                    с = з

захтела рибе од мора.

И отиде тај владика

од мора рибе донети                         донѣти ( јат = е)

и нагнуо се на море

и погледа у море

да ли му чалма приличи.                   прѣличе (јат = и)

Чалма му не приликује                     i= и

и баци чалму у море

и он отиде у гору

да покаје своје грехове.                     грѣховь (јат = е)

Чекала га је емирка                          

за три дна и за три ноћи.

Када видела емирка

 да јој не дође владика,                      ωи = јој

истрже оштре ножеве                       з = с

удари себе у срдашце:

Када ми <ниј>е владике,

нек није мене емирке.                      ие = ије