ER 22

 

 

Рано рани дилбер Анђелина                       нь = на            ћ = ђ

рано рани дилбер на бел Дунав                  бѣль (јат = е?)

Анђелину дилбер мајка кара:                      i = ј

"Не рани рано, дилбер Анђелина,

тебе варде дилбер ђемиџи<је>                    ч = џ   

тебе варде дилбер да те фана".

Анђелина дилбер не слушала

рано рани дилбер на бел Дунав

и вардал' је дилбер ђемиџи<је>

вардали је дилбер и фанал' је                       ль = ли           

и метнул' је дилбер у ђемију.                       i= и

Кад видила дилбер Анђелина

да је ушла дилбер у ђемију,            

братила је дилбер ђемиџије:

"Богом браћо, дилбер ђемиџије,                  братцо = браћо

пустите ме дилбер дому мому".

Говорио дилбер ђемиџија:

"А бога нам, дилбер Анђелина,

не дамо те дилбер дому твому

док не роди дилбер врба грожђа                 гросћа = грожђа

а ракита дилбер жуте дуње."                       ткунѥ = дуње

Анђелина дилбер хитра беше                      бѣше (јат = е?)

врбу дилбер грожђем накитила

а ракиту дилбер жутим дуњам'

пак говори дилбер Анђелина:

"Ех ђемиџије дилбер браћо моја,                ћемичи = ђемиџије

родила је дилбер врба грожђа

а ракита дилбер жуте дуње."

Говорио дилбер ђемиџија:                           говорила = говорио

"А бога нам, дилбер Анђелина,

не дамо те дилбер дому твому

док не родиш дилбер мушко чедо               ж = ш  т = д

мушко чедо дилбер и девојку."                   дѣвоiку (јат = е?)

Скочила је дилбер Анђелина

молила се дилбер вишњем богу

бог јој даде дилбер мушко чедо                  

мушко чедо дилбер и девојку.

Говорила дилбер Анђелина:

"Ђемиџије, дилбер браћо моја,

пустите ме дилбер дому мому

родила сам дилбер мушко чедо

мушко чедо дилбер и девојку."

Веровали дилбер ђемиџије                          вѣровали (јат =) е?)

да ће доћи дилбер Анђелина

и отишла дилбер ал не дошла

већ остала дилбер к мајки својој.