ЕР 16

 

Кад се жени комар јунак,

испросио кучку муху, из'просиѡ = испросио

кучку муху удовицу.

Недељом се смиловаше, лѡм = љом

а другом се завадише. сь = за

Скочи комар те ми изби

кучку муху удовицу,

седи муха те ми плаче.

Отуд иде мрав на коњу, ѿ туд = отуд

вучју капу накривио,

поштапа се бојним копјем. пѡдщапасе = поштапа се боинѡм = бојним i= ј

Говорио мрав на коњу:

Што је теби, сестро муха, е = је

те толико грозно плачеш?

Муха мраву говорила:

Не питај ме, браче мравче, и = ј

менека су тешки јади. мене га = менека

Кад се жени комар јунак

и испроси мене муху,

мене муху удовицу,

недељом се миловасмо

а другом се завадисмо.

Скочи комар те ме изби.

Мрав је мухи говорио:

Хак је теби, сестро муха,

тебе просе бољих људих

лептирови све хаџије ч = џ

који носе беле саје, и = ји бѣле (јат = е)

а скакавци балтаџије, бал'тачi'е = балтаџије

ситне мухе кулоглије,

обадови јаничари.