Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 95   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Требевићу, висока планино,
0002 са тебе се види Сарајево
0003 и Ћурчића дугачка ма[а]ла.
0004 Свака када и на по јарана
0005 у лијепу бјелу Сарајеву
0006 у Ћурчића дугачкој ма[а]ли
0007 лијепа Кама дванаист јаранах.
0008 Лепа је кучка удовица Кама:
0009 сваки јаран јауклији носи,
0010 свакој кади по један струк дојде
0011 по стручак лијепа каранфила,
0012 али дође удовици Ками
0013 дође њојзи дванаист струковах
0014 лијепога цвјећа каранфила
0015 јер ју јебе дванаист јарана.
0016 Али се шета удовица Кама
0017 по калдрми испод Сарајева
0018 накривила тарпош на рамена,
0019 на њојзи је кафтан од атласа
0020 пустила је мукадему ресе
0021 да с['] не види куд се гаћа веже.
0022 А бјеле се скути до колина,
0023 испод скута гаће се шарене
0024 насачмане и напулијане:
0025 до кољена птице свакојаке,
0026 од кољена орли и гаврани,
0027 а по туру лале и везири,
0028 по учкуру аге и спахије.
0029 Гледао је Шеовић Алаго,
0030 гледао је са чердака свога,
0031 пак говори Шеовић Алага:
0032 „Злато моје, удовице Камо,
0033 врло су ми твоје гаће криве
0034 јошт ми већма бјеле ноге криве.“
0035 Али вели удовица Кама:
0036 „Мучи момче, Шеовић Алаго,
0037 што су теби моје гаће криве,
0038 што ли су ти бјеле ноге криве,
0039 што су криве – на врату ти биле.“
0040 Али вели Шеовић Алага:
0041 „Ех да б[о]г да, удовице Камо“.

Интервенције:
Ђурђића? стоји: Ћурћича
мали = маала
к = г о = а (дугачка)
мали = маала
т = д (= свака када има пола јарана)
лѣпа (јат = ије; је)
ткама = Кама
рукопис: лѣпа; Геземан: лепа
е = је
и = ј (свакој)
ћ = ђ (дође)
ноiси = њојзи
цвѣћа (јат = је)
калдер'ми
изь пѡд = испод
з = с (ресе)
сне = с' не
напуљане?
колѣна = кољена
ц = з (везири)
спаихе = спахије
i= и (криве)
б'гь = бог
ѩук'лi'и = јауклији

Напомене:
ст. 15: "јебе" према рукопису
ст 24: остављено "напулијане" јер је потребан слог више за стих (од: напуљан = нашаран; упор. пули рисовина)

Коментар:
Лирско-епска песма, романса. Опис удовице Каме и веза на њеним гаћама. Изазован разговор са Шеховић Алагом. Изостављене, ласцивне стихове Геземан је касније објавио у транскрипцији: Геземан 1926/2002: 173-174.
Прештампано: Дамјанов 1987: 19-20.
Варијанте: ЕР 9, 29, 101, 184, такође: 29, 93, 137, 184; Krstić 1984: W Seks i šala – razno (delom nepristojne pesme): 421.
Литература: Krnjević 1980: 267; Krnjević 1986: 141, 151-154, напомену уз песму бр. 29.