Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 93   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 «Сиромаше Рамедане где спиш, где лежиш?»
0002 „A ево кадo на беглуку, ех да што велиш? «
0003 «Ходи момче пред авлију, кога се бојиш?»
0004 «А рамет кадо души твојој која ти велиш.»
0005 «Сиромаше Рамедане где спиш, где лежиш?»
0006 «А ево кадо пред авлијом, е да што велиш?»
0007 «Ходи момче у авлију, кога се бојиш?»
0008 «Рамет кадо души твојој кад тако велиш.»
0009 «Сиромаше Рамедане где спиш, где лежиш?»
0010 «А ево кадо у авлији, е да што велиш»
0011 «Ходи момче пред дворове, кога се бојиш?»
0012 «Рамет кадо души твојој кад тако велиш.»
0013 «Сиромаше Рамедане где спиш, где лежиш,
0014 a ево ти кадa у дворовах, ех кога се бојиш?»
0015 «Рамет кадо души твојој кад тако велиш.»
0016 «Сиромаше Рамедане где спиш, где лежиш?»
0017 «А ево кадо на кревету, е да што велиш?»
0018 «Ходи момче поред мене, кога се бојиш?»
0019 «Рамет кадо души твојој кад тако велиш.»
0020 «Сиромаше Рамедане где спиш, где лежиш?»
0021 «А ево кадо поред тебе, е да што велиш?»
0022 «Уђи момче међу ноге, кога се бојиш?»
0023 «Рамет кадо души твојој кад тако велиш.»
0024 «Сиромаше Рамедане где спиш, где лежиш?»
0025 «А ево кадо међ['] ногама, е да што велиш.»

Интервенције:
ж = ш (сиромаше)
т = д (Рамедане)
када = кадо
поклуку = беглуку
мумче = момче
боишь = бојиш
та = до (кадо)
ти = то
и = ј (твојој)
авлиѡм = авлијом
ав'лi'и = авлији
i= ј (авлији)
ћ = ђ (међу)

Напомене:
Рамедан би требало да буде Рамадан
рамет = рахмет

Ласцивни стихови у којима је Геземан изоставио безобразне речи (ст. 22 и 25), допуњени су увидом у рукопис.

Коментар:
Грађанска лирика, љубавна, еротска песма. Изостављене, ласцивне стихове Геземан
је касније објавио у транскрипцији: Геземан 1926/2002: 174.
Прештампано: Дамјанов 1987: 18-19.
Варијанте: в. у ЕР 29, 95, 137, 184; Krstić 1984: W Seks i šala – razno (delom nepristojne pesme): 421.