Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   7   < Претходна   Песма бр. 79   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Тужила је сестра Иванова
0002 у тавници јајачког сердара,
0003 тужећи пише бијелу књигу
0004 те ју шаље брату у кауре:
0005 „О мој брате, Карловић Иване,
0006 ево сам ти, брате, у сужањству.
0007 Тешко су ме Турци оковали
0008 на мени су негве до колина.
0009 И мене су Турци уценили,
0010 уценили три товара блага
0011 и три коња сребром окована
0012 а на коња шарени чултани
0013 три чултана, сва три глобутара
0014 и три роба, сва три Радивоја:
0015 кад играју до три добра коња,
0016 да се тресу свилени чултани;
0017 кад се смеју до три Радивоја,
0018 кад се смеју да се бијеле зуби.“
0019 Гледа књигу Карловић Иване
0020 гледа књигу, добра коња седла
0021 пак отиде у бијело Јајце.
0022 Кад је дошао у бијело Јајце,
0023 ал на скупу г[о]с[по]да јајачка.
0024 Турски њима салам називао:
0025 „Салам алех, Турци Јајчани,
0026 камо су дворови сердара Алије?
0027 Ево сам ништо позачуо мало
0028 у њега има робља на продају.“
0029 Турци турски салам одзивају:
0030 „Алех салам, незнана делијо,
0031 у њега неима робља на продају
0032 веће једна сестра Иванова
0033 и њу хоће Турци да потурче
0034 узеће њу Алија сердару.“
0035 Кад то чуо Карловић Иване,
0036 он отиде двору бијелому
0037 бијелом двору сердара Алије
0038 Ал['] прид двором сестра Иванова.
0039 Пак говори Карловић Иване:
0040 „Давори курво, сердару Алија,
0041 ево мене свијетли цар послао
0042 да пошаљеш сестру Иванову.“
0043 Онда вели сердару Алија:
0044 „Тако ми бога, један царев ага,
0045 ако ц[а]ру много робље ваља,
0046 има благо, нек купује робље.“
0047 Кад то чуо Карловић Иване,
0048 он ушета у бијеле дворове
0049 паке Алији завезао руке
0050 те га бије тешким буздованом
0051 пак намаче две младе налбанте
0052 те му сестре гвожђе отковаше
0053 пак ју узе к себи на коњица
0054 а сердара везана уз коња.
0055 Моле му се аге и спахије
0056 и из града који граду главе
0057 ал не хаје Карловић Иване
0058 веће добра коња разиграо
0059 пак потрже тешка буздована
0060 пак он туче Турке Јајчане.
0061 И одведе сердара Алију,
0062 одведе га у каурску земљу
0063 кује му негве до кољена
0064 тежак синџир на грло бијело
0065 те га меће на дно у тавницу.
0066 И откупи драгу сестру своју
0067 брез откупа и брез дуговања.

Интервенције:
е = је
бѣлу (јат = ије)
н = њ (књигу)
оу = у
г = к (кауре)
и = ј (мој)
ж = ш (тешко)
нек'бе = негве
т = д (до)
сне трезе = се тресу
смѣю (јат = е? и?)
с = з (зуби)
оу бѣлу ѩицу = у бијело Јајце
гсда = господа
хоћу = хоће
i= и (Алије)
свѣт'ли (јат = ије)
ц'ру = цару
оутета = ушета
пустоанωм = буздованом
д = т (налбанте)
з = ж (гвожђе)
коньiцу = коњица
ωз = уз
спаихе = спахије
колѣна (јат = је)
ч = џ (синџир)
откупе = откупа

Напомене:
стих 13: глобутар = клобадан? (трака од срме)

Коментар:
Епска песма. Карловић Иван ослобађа сестру из тамнице.
Песме о Ивану Карловићу у ЕР: 79, 110. Nedić 1966: 336.
Варијанте: Богишић, 45; Вук, СНП II, 96; Вук, СНП III, 16, 36; Милутиновић, 7, 126; Krstić 1984: N 1, 4, 9 – Brat oslobađa sestru: 288.
Литература: Krnjević 1986: 124