Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   7   < Претходна   Песма бр. 77   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Пије вино паша Мемет паша
0002 украј Купе, украј воде ладне.
0003 А кад се паша понапио вина,
0004 говорио паша Мемет паша:
0005 „Није ли друга у дружини мојој
0006 који би ми, јунак, отишао
0007 уходити табор Ерделића?“
0008 Сви јунаци земљи погледаше
0009 не погледа Турчин Ердоглија
0010 већ говори паши Мемет паши:
0011 „Г[о]с[поди]не, паша Мемет паша,
0012 ја би теби, јунак, отишао
0013 уходити табор Ерделића,
0014 али не имам коња од невоље.“
0015 Говорио паша Мемет паша:
0016 „Ердоглија, десно крило моје,
0017 у мене је вранац добар коњиц
0018 који коњиц путовати море
0019 од недјеље опет до недјеље
0020 ни пијући ни зоби зобљући.“
0021 Кад то чуо Туре Ердоглија,
0022 он усиде вранца коња добра
0023 и отиде уходити табор,
0024 уходити табор Ерделића.
0025 Три је данах по војсци ходио,
0026 ал['] не море војсци краја наћи
0027 нити јој море на сријед доћи.
0028 Кад четврти данак освануо,
0029 намири се на једну пољану.
0030 Онди сваку игру заметао:
0031 јуначкога ускакати скока
0032 и бијелом стјеном уметати
0033 и трчати зеленом пољаном.
0034 Свим бановцем скока одскочио
0035 и бијелом стјеном одметао,
0036 утекао зеленом пољаном.
0037 Глас допаде Ерделићу бану:
0038 „Господине, Ерделићу бане,
0039 какав јунак у табору твому
0040 свима нами скока одскочио
0041 и бијелом стјеном одметао,
0042 утекао зеленом пољаном.“
0043 Говорио Ерделићу бане:
0044 „Отидите те га доведите
0045 да ја питам незнана јунака
0046 или је сужањ, или ухода.“
0047 Отидоше те га доведоше.
0048 Пита њега Ерделићу бане:
0049 „О курвићу, незнана делијо,
0050 откуда си, од које ли земље:
0051 или си сужањ, или ухода?“
0052 Говорио незнана делијо:
0053 „Господине, Ерделићу бане,
0054 ја сам сужањ паше Мемет паше
0055 и мене је много уцинио:
0056 три стотине жутих дукатах.
0057 Ал['] док ми је банових катанах,
0058 ласно ћу се одужити дуга.“
0059 Пак усиде добра вранца свога
0060 к себи узео банову катану
0061 пак се мину прико поља равна.
0062 Док бановци коње усидоше,
0063 Ердоглија насрид поља био;
0064 док бановци насрид поља били,
0065 Ердоглија у горицу маче;
0066 док бановци дошли до горице,
0067 Ердоглија Купи на бродове;
0068 док бановци Купи на бродове,
0069 Ердоглија паши под шатора
0070 и изнесе банову катану.

Интервенције:
е = је (пије)
и = ј (украј)
друго = друга
мѡиои = мојој
кои = који
еределћа = Ерделића
ердоклеа = Ердоглија
гсне = господине
то = од
кон'иць, коньiць = коњиц
ѿ = од
недѣлѥ (јат = је)
i= и (пијући)
ѡи = јој
срѣд (јат = ије)
оу = ју (јуначкога)
бѣлѡм, стѣнѡм (јат = ије; је)
п = б (бановцем)
ерделећу = Ерделићу
су = си
деліѡ = делијо
уцѣниѡ (јат = је? и?)
ѿдижити = одужити
горици = горице

Коментар:
Епска песма. Ухођење војске и надметање у противничком табору. Пашин слуга све надигра и побегне захваљујући изузетном вранцу.
Варијанте: Вук, СНП II, 80; Вук, СНП III, 65; EP 156; Krstić 1984: X 17, 8 – Bacanje kamena, skakanje i dr. (nagrada je obično devojka): 446.