Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 69   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Ја путовах љетни д[a]н до подна
0002 с оне стране више Шибеника
0003 нит' ме срете јелен, ни кошута,
0004 већ лијепа гиздава дјевојка.
0005 На глави јој два зелена венца
0006 једног изгане те ми га даде.
0007 Купова[х] га, не хте га продати,
0008 свртох вранца, узе[х] оба венца.
0009 А кад сјутра бео дан свануо,
0010 поручује лијепа дјевојка,
0011 поручује злато материно:
0012 „Душо драга, момче нежењено,
0013 јал['] ми дођи, јал['] ми пошљи венце.“
0014 Поручује момче нежењено:
0015 „Ах дјевојко, материна рано,
0016 ах дјевојко, драга душо моја,
0017 доста сам те пољубио јунак
0018 украј друма, на зеленој трави.
0019 Ни[т'] ћу доћи, ни послати венце,
0020 већ послати мог вранца на рану
0021 ал['] га рани како и менека:
0022 оплети му јасле од босиљка
0023 пој га, злато, вином и ракијом,
0024 а зоби га са мора бибером.“
0025 Ал['] поручује лијепа дјевојка:
0026 „Јао момче, рано материна,
0027 ако коњик на коњицу дође,
0028 плести ћу му јасле од босиљка
0029 појићу га вином и ракијом
0030 зобићу га са мора бибером.
0031 Ако коњиц без коњика дође,
0032 плести ћу му јасле јадикове
0033 нека му је и срце јадовно
0034 каконо, душо, моје за тобом;
0035 појићу га горкијем чемером
0036 нека му је и срце чемерно
0037 каконо је моје за тобоме.“
0038 Ал поручује момче нежењено:
0039 „Не будали, лијепа дјевојко,
0040 коњик ће ти на коњицу доћи.“


Интервенције:
лѣтни (јат = је)
д'нь = дан
лѣпа (јат = ије)
дѣвоiка (јат = је) i= ј
ѡи = јој
вѣн'ца (јат = е)
е = је (једног)
ова = оба
мумче = момче
ћ = ђ (дођи)
и = ј (украј)
и = ј (зеленој)
нићу = нит ћу
г = к (менека)
ѿ = од
п = б л' = љ (босиљка)
пипарѡм, пиперѡм = бибером
і = и (коњик)
с = з (за тобом)
поићуга = појићу га
срдце = срце

Напомене:
ст. 6: изгане?

Коментар:
Љубавна /сватовска лирска песма. Јунак узме девојачке венце, надмудрују се док он не дође по њу.