Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 68   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Тамбур бије челебија Мујо
0002 пак у[з] тамбур лијепо попјева,
0003 уза сваку ријеч припијева:
0004 „Ево данас година девета
0005 како дворим Ченгић Али-пашу
0006 нитко не зна јере сам дјевојка
0007 а данаске с[а]крити не могу:
0008 расту дојци, црвен атлас пуца,
0009 срце иште, љубити се хоће,
0010 око ме се тканица распела,
0011 пустиле се мукадему ресе,
0012 кошуља се бјели под кафтаном,
0013 шарене се гаће под кошуљом,
0014 а бијеле се ноге под гаћама,
0015 а на ноге жуте се пашмази.“
0016 То зачуо Ченгић Али паша
0017 пак говори Ченгић Али паша:
0018 „Курво једна, челебија Мујо,
0019 ево јако година девета
0020 како двориш Ченгић Али-пашу
0021 нитко не зна јере си дјевојка.“
0022 Донјеше му ђерђеф и преслицу -
0023 љепше преде челебија Мујо,
0024 љепше преде него пашиница;
0025 љепше везе челебија Мујо,
0026 љепше везе него пашиница.

Интервенције:
е = је
п = б i= и и = ј (челебија)
лѣпо (јат = ије)
попѣва (јат = је)
рѣч (јат = ије)
прѣпѣва (јат = и; јат = ије)
шен'кићь = Ченгић
б = п (пашу)
сь = са
срдце = срце
и = ј (дојци)
т = д (мукадему)
з = с (ресе)
бѣли (јат = је због стиха)
бѣле (јат = ије)
к = г (Ченгић)
донѣше (јат = је због стиха)
ћ = ђ в = ф (ђерђеф)
лѣп'ше = љепше (јат = је)

Напомене:
ст. 15: можда: пашмаге

Коментар:
Лирска песма, редукована романса. Делију-девојку нико не препозна, док исповест не чује Ченгић-алибаша.
Јунакиња ове варијанте преузима с прерушавањем типско име (челебија Мујо), а нису назначене побуде таквог поступка. Можда је запис пример ,,комада“ сложеније песме, али врло добро показује и флексибилност популарних модела и формула. Делија-девојка иначе спасава чланове породице: старог оца, брата, заробљеног мужа, младожењу и сватове итд, а понекад је то и начин да се освети због занемаривања у браку (Вук, СНП III, 28). Сходно заплету, она се скрива испод ратничке маске током дужег временског интервала или то чини краткотрајно док не отклони опасност (нпр. када проведе сватове кроз гору и избегне/превари заседу). Друга песма из ЕР (159) потанко прати околности прерушавања девојке, али не укључује и начине препознавања.
Варијанте: Kuhač, I, 339; ZNŽOJS, XVIII: 357-358. в. из ЕР бр. 159; Вук, СНП III 40; посебан подтип: Вук, СНП III, 28, 49, 71, 72, 73; Krstić 1984: H 6, 1 – Kći ide mesto oca u vojsku: 209, p. v. 147: 617; Т 3, 2 – Prerušavanje žene/devojke u muškarca: 364-365.
Литература: Krnjević 1980: 267; Jason 2011: 235-255; Сувајџић 2003; Радуловић 2005/а; Сувајџић 2005.