Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   < Претходна   Песма бр. 48   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Поручи ујна Првана:
0002 „Да дојде Тодор, да дојде
0003 да ми на гости посвири.“
0004 Тодору мајка говори:
0005 „Не иди, сине Тодоре,
0006 твоја је ујна хубава
0007 а ујац ти је бекрија,
0008 бекрија и кесканџија.“
0009 Тодор си мајку не слуша
0010 веће се лепо премени,
0011 пак узе танку цафару,
0012 отиде ујни у госте.
0013 Свирао Тодор три данка,
0014 три данка и за три ноћи
0015 докле је госте гостио
0016 и своје госте частио.
0017 Кад је био трећи данак
0018 и разишли се сви гости,
0019 Тодор код ујне оста.
0020 Ујна му краве музаше,
0021 Тодор јој телце лучаше
0022 пак ујни тихо думаше:
0023 „Ујно-ле, мила ујно,
0024 што једем, ујно, и пијем
0025 за срце ми се не фата.“
0026 „А зашто море Тодоре?“
0027 „За тебе, ујно, за тебе,
0028 за твоје ситно ходење,
0029 за твоје ситно думање,
0030 за твоје мудро гледање,
0031 за твоје поле шарене,
0032 за твоји калци прчани,
0033 за повезено чарапје,
0034 за растрешени зулуфи,
0035 за разређена витица,
0036 за наређена лесица.“
0037 Ујна Тодору говори:
0038 „Мучи си, море, Тодоре,
0039 да тебе ујко не чује
0040 ил['] ти је ујко бекрија,
0041 бекрија и кесканџија.“
0042 Тога је ујко зачуо
0043 пак дојде ујко Тодору:
0044 „Ходи, Тодоре, на чардак
0045 да се ти вина напијеш.“
0046 Оде Тодоре на чардак,
0047 узе ујко злат[ан] кондир,
0048 насуо вина црвена,
0049 напија младу Тодору:
0050 „Здравица, море, Тодоре,
0051 у твоје и у ујнино
0052 ил['] ујну врло милујеш
0053 за њено ситно ходење etc.
0054 Пак потрже злат[ан] кондир
0055 удри Тодора међу очи:
0056 „То теби, море, Тодоре.
0057 Волим те мртва гледати
0058 и твоју да плаче мајку,
0059 него да гледим, Тодоре,
0060 да ти љубиш Првану.“
0061 Ту дојде мајка Тодора:
0062 „Тодоре, сине Тодоре,
0063 не ли ти мајка думаше
0064 не иди ујни у кућу.
0065 Ти не хте мајку слушати
0066 већ изгуби главу своју.“

Интервенције:
и = ј (ујна)
т = д (Тодор)
i= ј (мајка)
п = б г = к i= и (бекрија)
ч = џ (кесканџија)
се = си
маiки = мајку
лѣпо (јат = е)
гѡсту = госте
е = је
разиш'ла, гѡста = разишли, гости
уина = ујне
граве = краве
ωи = јој
уиноиле = ујно ле
срдце = срце
ходенi'е = ходење
туманi'е = думање
гледанi'е = гледање
шаренi'е = шарене
твои = твоји
з = с скулуфи = зулуфи
ћ = ђ (разређена)
д = т (витица)
пегрi'ѩ = бекрија
ѿде = оде
злать = златан
некти = не хте
тотору = Тодора

Напомене:
гескан'чі'ѩ = гезгинџија, светски путник
кесканџија = завидљив и љубоморан човек, турц. Геземан XXX
тафару = цафару, буг. Геземан XXXI (музички инструмент)

Коментар:
Лирско-епска песма, балада. Због лепе жене ујак убија сестрића.
Варијанте: Геземан 1925: XXX; Krstić 1984: H 9, 4, 3 − Ujak ubija sestrića ili hoće to da učini: 216
Прештампано: Карановић 1998: 165-167