Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 34   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Везак везе девет дјевојака
0002 у пресенку, у рану босиљку.
0003 Ни о чему оне не говоре,
0004 већ о једној госпођи Роксанди:
0005 „Што ће пусто благо Роксандино,
0006 када нејма од срца порода?
0007 А да знаде госпођа Роксанда
0008 ода шта би пород изродила –
0009 да отиде на Мостар на воду,
0010 да уфати рибу мостаркињу
0011 те да изје риби десно крило,
0012 родила би сина златорука,
0013 златорука и златокоса.“
0014 Слушала је госпођа Роксанда
0015 пак дозвала млађега дјевера:
0016 „Еј дјевере, брате нерођени,
0017 нерођени кано и рођени,
0018 данас везу девет дјевојака
0019 у присенку, у рану босиљку.
0020 Ни о чему оне не говоре
0021 већ о мени, госпођи Роксанди:
0022 што ће пусто благо Роксандино,
0023 када нејма од срца порода?
0024 А да знаде госпођа Роксанда
0025 ода шта би пород изродила –
0026 да отиде на Мостар на воду,
0027 да уфати рибу мостаркињу,
0028 да одсјече риби десно крило,
0029 да одсјече, те да изје млада,
0030 родила би сина златорука,
0031 златорука и златокоса.
0032 Веће иди, мој мили дјевере,
0033 донеси ми рибу мостаркињу
0034 е да би ми господ пород дао.“
0035 Пак отиде Роксандини дјевер
0036 он отиде на Мостар на воду
0037 и уфати рибу мостаркињу
0038 одсијече јој и обадва крила.
0039 Десно даде својој вјерној љуби,
0040 лијево даде госпођи Роксанди
0041 и обадве младе затруднеше.
0042 Дође вријеме да се чеда роде
0043 и обадве младе породише:
0044 млађа роди сина златорука,
0045 златорука и златокоса,
0046 а Роксанда змију пресојницу.
0047 Љуто тужи госпођа Роксанда:
0048 „Мили боже, на свему ти фала,
0049 сад је ведро, а сад је облачно,
0050 онака је вјера у дјевера
0051 каконо је у мога дјевера
0052 те ми узе прву срећу моју,
0053 прво чедо, сина златорука,
0054 остави ми змију пресојницу.“

Интервенције:
дѣвоѩка (јат = је?)
прѣсенку (јат = е)
п = б (босиљку)
е = је
и = ј (једној)
ћ = ђ (госпођи)
т = д (Роксанди)
ѿ = од
срдца = срца
дѣвера (јат = је?)
ѿсѣче (јат = је)
ωи = јој
лѣво (јат = ије)
затруднесе = затруднеше
врѣме (јат = ије)
брезоинiцу = пресојницу
срѣћу (јат = е)
бресоиницу = пресојницу

Коментар:
Лирско-епска песма, бајка у стиху. Рађање змије, неверни девер замењује крило чудесне рибе.
Варијанте: Вук, СНП I: 570-574; Вук, СНП II, 12, 13; Вук, СНП, 9 и 10; Krstić 1984: C 3, 6 – Čudnovata trudnoća: 113, C 3, 9, 7 – Žena rađa zmiju: 117, F 3, 3, 3 – Riblje krilo ili meso preduslov da nerotkinja rodi dete: 163 и p. v. 221: 628; К 6, 1 – Dete zlatne kose i zlatnih ruku: 252; в. напомену уз песму бр. 21.
Литература: Bošković-Stulli 1975: 106-110; Милошевић-Ђорђевић 1971: 76-111; Латковић 1975: 244-246; Пешић 1988: 547-548; Пешикан-Љуштановић 2007: 165.