Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 27   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Девојка се уранила у зору на воду
0002 коб је коби млад калуђер те јој говори:
0003 „Хе девојко, мала момо, љуби калуђера.“
0004 „Љубила би калуђера, нејмам свилен кафтан.“
0005 „Продати ћу мантију, купити ћу кафтан.
0006 Ех девојка, мала мома, љуби калуђера.“
0007 „Љубила би калуђера, нејмам свилен појас.“
0008 „Продати ћу црну ризу, купити ћу појас.
0009 Ех девојко, мала момо, љуби калуђера.“
0010 „Љубила би калуђера, нејмам жуте чизме.“
0011 „Продати ћу камилавку, купићу ти чизме.“
0012 Продао је мантију – купио је кафтан,
0013 продао је црну ризу – купио је појас,
0014 продао је камилавку – купио је чизме
0015 и оде је и обу је, у коло је посла.
0016 Уфати се међ два црна врага
0017 а калуђер иза плота грозне сузе рони:
0018 „Ходи овамо, драга душо, распасала си се.“
0019 „Иди одавле, црни враже, што је теби зато?
0020 Ако сам се распасала, и опасаћу се.“
0021 „Ходи овамо, драга душо, уморила си се.“
0022 „Ид['] одавле, црни враже, што је теби зато?
0023 Ако сам се уморила, и одморићу се:
0024 волим љубити двоје младо него једно старо.“

Интервенције:
i= ј (девојка)
п = б (коб, коби)
ћ = ђ (калуђер)
ѡи = јој
дѣвоiка (јат = е) = девојко
наимам = нејмам (и = ј)
мандићу = мантију
с = з (ризу)
мандићоу = мантију
е = је
калућери = калуђер
ѿ авле = одавле
идѿавле = ид' одавле
ћва мећь два = вишак, избачено

Напомене:
стих 16: писарева грешка у писању: оуфати се мећ два ћва мећ два црна врага. Геземан преноси верно. Овде је интервенисано ради очувања смисла

Коментар:
Љубавна, ласцивна. Калуђер жели да обљуби девојку.
Варијанте: Krstić 1984: W 14, 7 – Šale o sveštenicima i kaluđerima – razno: 418.