Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   < Претходна   Песма бр. 215   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Ранила девојка три сива сокола:
0002 једнога ранила с белом пшеницом,
0003 другога ранила камер каранфилом,
0004 трећега ранила с дробним бисером
0005 а запојила га и вином и с ракијом.
0006 Кога је одранила белом пшеницом,
0007 онога послала краљу будимскому;
0008 кога одранила камер каранфилом,
0009 онога послала краљу ердељскому;
0010 кога одранила дробним бисером,
0011 онога послала честитом цесару.
0012 Кога је послала краљу будимскому,
0013 и њој краљу послао парт[у] од бисера,
0014 парт[у] од бисера од три стотин['] дукатах;
0015 кога је послала краљу ердељскому
0016 и њој послао краљу сукњу од табина,
0017 сукњу од табина од тристо дукатах;
0018 кога је послала честитом цесару,
0019 цесар њој послао коња и јунака.
0020 Онда ми рече гиздава девојка:
0021 „Мала ти фала, краљу будимски,
0022 који си полао парт[у] од бисера,
0023 а у мени парта и на дому има;
0024 јошт мања ти фала, краљу ердељски,
0025 који си послао сукњу од табина,
0026 а у мени сукња и на дому има;
0027 а велика фала честитом цесару
0028 који ми је послао коња и јунака –
0029 коња ћу одранити, јунака љубити.“

Интервенције:
дѣвоiка (јат = е) i= ј
е = је (једнога)
и = о (белом)
п = б (бисером)
и = ј (запојила)
бѣли (јат = е) = белом
л = љ (ердељскому)
н = њ (њој)
б = п (парту)
ѿ = од
ѡщь = јошт
кои = који
мени = мене


у стиху 24 поновљен грешком претходни
краљ (будимски), а треба као што стоји: ердељски

Напомене:
ст. 15: и код Геземана и у рукопису грешком поновљен будимски краљ уместо ердељског; кад се набрајање понови (стихови 21-29), после будимског долази ердељски краљ са истим поклоном као и раније.

Коментар:
Љубавна лирска песма. Девојка шаље скупоцене дарове на три стране, али је право уздарје само јунак, којег добија од цара.
Варијанте: Вук, СНП I, 761, 762; Геземан 1925: 237; Krstić 1984: М 4, 6: 281.
Литература: Bošković-Stulli 1978: 221; Krnjević 1986: 142