Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 205   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Градила је лепа Јана
0002 град на Дунаву, пирге на мору
0003 у Цариграду, од суха злата.
0004 К њојзи дојду мудри Латини,
0005 њојзи говорили мудри Латини:
0006 „Тако ти бога, Јано госпођо,
0007 хоћеш ли продати град на Дунав['],
0008 град на Дунаву, пирге на мору
0009 у Цариграду, од суха злата
0010 и хоћеш ли љубит['] краља наша?“
0011 Стаде мислити Јана госпођа,
0012 помислила се и рече Латином:
0013 „Јана госпођа, хоћу продати
0014 град на Дунаву, пирге на мору
0015 у Цариграду, од суха злата,
0016 нећу љубит['] краља латинскога.“
0017 И да ми реку мудри Латини:
0018 „Тако ти бога, Јано госпођо,
0019 пошто је цене град на Дунаву,
0020 пошто је цене пирге на мору?“
0021 И да ми рече Јана гсопођа:
0022 „Граду је цена девет хиљада,
0023 девет хиљад['] товара дуката,
0024 пиргами цена до сто хиљада,
0025 до сто хиљад['] товара дуката.“
0026 И да ми реку мудри Латини:
0027 „Тако нам бога, Јано госпођо,
0028 ти скупо цениш град на Дунаву,
0029 још скупље цениш пирге на мору
0030 у Цариграду, од сухог злата.
0031 Ваља да љубиш краља латинскога.“
0032 И да ми рече Јана госпођа:
0033 „Идите с богом, мудри Латини,
0034 нећу продати град на Дунаву,
0035 нит' ћу продати пирге на мору,
0036 ни ћу љубит['] краља латинскога.“

Интервенције:
е = је
лѣпа (јат = е)
ѿ = од
кноиси = к њојзи
и = ј (дојду)
ћ = ђ (госпођо)
латi'ем = Латином
цѣне (јат = е)
а = е (рече)
д = т (товара)
ѡщь скупо = још скупље

Коментар:
Лирско-епска песма, романса – лирска митолошка песма. Девојка зида чудесно здање. Одређује му високу цену, али ипак одбија да га прода и уда се за латинског краља. Веома сличан мотив вилиног здања (Вук V 252), без елемената фантастике и трагичних последица за просце, освајаче.
Варијанте: Вук, СНП I, 234, в. у ЕР бр. 42 и напомену.