Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   < Претходна   Песма бр. 186   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Шетао се Миклин млад
0002 по бијелу Будиму,
0003 ал['] га гледа Јерина
0004 племенита госпоја.
0005 Пак говори Јерина
0006 врло лјепа госпоја:
0007 "Дођи к мени, Миклин млад,
0008 дођи к вечер у чардак."
0009 Али вели Миклин млад:
0010 "Ја не смијем, госпојо,
0011 доћи к теби у чардак
0012 јер је дома Јерко бан."
0013 Пак јошт вели Јерина
0014 племенита госпоја:
0015 "Бре, не бој се, Миклин млад,
0016 није дома Јерко бан.
0017 Бре, данаске трећи дан
0018 каконо је Јерко бан
0019 отишао ловити."
0020 Кад к вечери пала ноћ,
0021 отишао Миклин млад
0022 горе госпоји Јерини.
0023 Пак му вели Јерина
0024 племенита госпоја:
0025 "Ходи к мени, Миклин млад."
0026 Онда уђе Миклин млад
0027 пак се онди напише
0028 сваке игре играше.
0029 Исто сјутра свануло,
0030 али иде Јерко бан.
0031 Кад га види Миклин млад,
0032 онда вели Јерини:
0033 "Не видиш ли, Јерино,
0034 племенита госпојо,
0035 ено иде Јерко бан
0036 прико поља вашега!"
0037 Када види Јерина,
0038 затварала Миклина
0039 у сичане сандуке.
0040 Када дође Јерко бан
0041 у бијеле своје дворе,
0042 пак говори Јерко бан:
0043 "Моја драга Јерина,
0044 што си тако пропала
0045 те и врло блиђана?"
0046 Али вели Јерина:
0047 "Не питај ме, Јерко бан,
0048 сву ноћ мене држала
0049 бре, тролитна грозница."

Интервенције:
бѣлу (јат = ије)
лѣпа (јат = ије; је)
ћ = ђ (дођи)
чердак = чардак
е = је (јер)
ер'ко = Јерко
ѡдишаѡ = отишао
гѡспои = госпоји
и = ј (госпојо)
сѣчане (јат = и )
вер'ло = врло
дер'жала = држала
прѣтролит'на = бре тролитна (јат = е)
п = б

Коментар:
Епска песма – лирско-епска песма, романса. Неверна жена се правда мужу. Јерина љуби младог јунака и лаже мужа, Јерка бана, да је ноћу боловала.
Мада је измењено име Јерининог мужа, Јерина је у ЕР искључиво негативно окарактерисана. Њене демонске црте угрожавају мушке чланове породице (унука, мужа) и остале јунаке, али обрада ове варијанте више показује природу песама "на међи“. Слични процеси уочавају се и у песмама бр. 208, 217.
Варијанте: ЕР 25; Вук, СНП V 647, 648; Геземан 1925: 337. Неверна љуба у ЕР песме бр. 71, 117, 151.
Литература: Пандуревић 2008: 359-388