Стране:   Геземан:  1      Рукопис:  1   2   < Претходна   Песма бр. 175   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 О девојко, душо моја,
0002 буди добра, бићеш моја.
0003 Прид кућом ти бунар вода,
0004 ти ћеш бити љуба моја.
0005 У бунару лубеница,
0006 ти си моја суђеница.
0007 Или ти тако, ил['] овако,
0008 ти си моја свакојако;
0009 ил['] ти тамо, ил['] онамо,
0010 ти си моја, већ ходи амо.

Интервенције:
дѣвоiко (јат = е) i = ј
ю = у (лубеница)
ћ = ђ (суђеница)

Коментар:
Љубавна лирска песма (бећарац). Љубавне изјаве.
Варијанте: ЕР 137, 147, 194, 195; Вук, СНП I, 602 (почетак и крај); Недић 1975: 722