Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 155   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Кад освоји ц[а]р[е] Каменицу
0002 на Неретви моста не бијаше
0003 не море да долази у града.
0004 Пусти цар по војсци телала:
0005 "Ко начини моста на Неретви
0006 ц[а]р ће њему право наплатити
0007 ил' му благом или пашалуком."
0008 Сва војска муком замукнула
0009 не море се ту мајстор наћи
0010 који ће правит моста на Неретви.
0011 Ал['] ту се нађе неимар Богдане
0012 и он вели ц[а]ру г[о]с[поди]ну:
0013 "Ти донеси благо крају воде."
0014 И то њега царе послушао
0015 и донео благо к води Неретви.
0016 А кад је цар донесао благо,
0017 онда говори неимар Богдане:
0018 "Донеси, царе, сребрну лопату."
0019 И то њега царе послушао
0020 и донео лопату сребрну
0021 пак ју меће у азну ц[а]реву.
0022 Три пута благо заграбио,
0023 три пута грошах и дукатах,
0024 пак је баца у воду Неретву
0025 јер је вода мутна и помамна
0026 и онда се вода уставила.
0027 Онда меће ћерпич и ћерамид[']
0028 докле је уфатио темељ.
0029 И Богдан је уфатио темељ
0030 и било је тристо мајстора
0031 и правише три године данах.
0032 И бог даде и срећа јуначка
0033 и Богдан је моста начинио
0034 и дао му цар три товара бл[а]га.
0035 Узе Богдан један себи товар,
0036 даде Богдан два товара бл[а]га
0037 он даде осталим мајстором.

Интервенције:
ѡсвои = освоји
наредби = Неретви
биаше = бијаше
и = ј (војсци)
делара = телала
ц'рь = цар
б = п (пашалуком)
с = з (замукну)
кои = који)
нарет'би = Неретви
ћ = ђ (нађе)
бѡгдани = Богдане
гсну = господину
асну = азну
п = б (баца)
ћеремиць = ћерамид

Коментар:
Епска песма са митолошким елементима. Приликом зидања моста на Неретви неимар Богдан зна како треба принети жртву реци (сребрном лопатом три пута баца благо у воду, вода се заустави).
Варијанте: Вук, СНП II, 26; Hӧrman, II, 3: Krstić 1984: p. v. 24: 603.
Литература: Геземан 1926/2002: 163-172; Вукићевић, Знаменити Срби Мусломани, Београд, 1906: 53-54; Геземан 1926/2002: 163