Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 137   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Ах девојко, душо моја,
0002 под грлом ти ђумиш пуце
0003 пукло твојој мајки срце
0004 која тебе мени не да:
0005 веће чекај до јесени
0006 на зло њојзи јесен дође
0007 а на горе премалето.
0008 Ах девојко, душо моја,
0009 на теби је памуклија
0010 ти си моја јауклија.
0011 Ах девојко, душо моја,
0012 за кућом ти боровина
0013 све ти чума поморила
0014 тебе једну оставила
0015 те те са мном саставила.
0016 Ах девојко, душо моја,
0017 у кући ти крива греда
0018 прибила ти оцу леђа
0019 а матери вита ребра
0020 која тебе мени не да.
0021 Ах девојко, душо моја,
0022 за кућом ти дубок бунар
0023 око њега расте мухар
0024 ти с' ми душо врло ухар.
0025 Ах девојко, душо моја,
0026 у башчи ти лубеница
0027 ти си моја суђеница.
0028 Ах девојко, душо моја,
0029 пред кућом ти зелен тиквић
0030 пред крилом ти јебен пичић.
0031 Ах девојко, душо моја,
0032 у кући ти пробјен лонац
0033 изео ти говно отац.
0034 Ех девојко, душо моја,
0035 на теби су гаће сандал
0036 дигни сандал, удри мандал.
0037 Ах девојко, душо моја,
0038 кад те чујем у обору,
0039 познајем те по говору.
0040 Ил['] ти тако, ил['] овако,
0041 ти си моја свакојако.
0042 Кад на теби ђердан звекне,
0043 те у мени срце јекне,
0044 мили боже, чудне мекне
0045 да ме за врат ногом гекне,
0046 не би знао где би пао
0047 не би знао кад устао.
0048 Ех девојко, душо моја,
0049 када прођем покрај двора
0050 и кад прођем мимо дворе
0051 имаш куцу порежљиву
0052 те на мене порежује
0053 ране моје повређује
0054 срца мога зарезује.

Интервенције:
дѣвоiко (јат = е) i= ј
г = ђ (ђумиш = сребро, од сребра)
и = ј (мајки)
ноiзи = њојзи
е = је
ћ = ђ (дође)
прѣмалето (јат = е)
б = п (памуклија)
сь = за
к = г (греда)
лѣћа (јат = е)
и = е (расте)
д = т (тиквић)
прѣд (јат = е)
ц = з (звекне)
с = з (за)
г = ж (порежује)

Напомене:
ст. 44: мекне?
ст. 30: преузет из оригинала

Коментар:
Љубавна лирска песма, еротска и шаљива (бећарац). Изјаве љубави. Изостављене, ласцивне стихове Геземан је касније објавио у транскрипцији: Геземан 1926/2002: 174.
Прештампано: Дамјанов 1987: 21-22.
Варијанте: из ЕР 147, 175, 194, 195; такође: 29, 93, 184; Вук, СНП V, 461, 584 – 589; Gezeman 1925: 336; Krstić 1984: W Seks i šala – razno (delom nepristojne pesme): 421.