Стране:   Геземан:  1   2   3      Рукопис:  1   2   3   4   5   6   7   < Претходна   Песма бр. 135   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Пије вино шездесет Сењана
0002 на капији Сењу бијелому,
0003 међу њима Сењанин Иване:
0004 барјак држи у десници руки,
0005 над јунаци се алај барјак вија
0006 ветар духа, барјак узвијава,
0007 доитају ките од барјака
0008 по калпаци Сењаном јунаком.
0009 Свак се фали [од ]Сењана јунака,
0010 свак се фали који је добар јунак,
0011 ал['] се фали Сењанин Иване:
0012 "Драга браћо, Сењани јунаци,
0013 што је годе Сења бијелога
0014 и по Сењу и около Сења
0015 [и] у Сењу Сењана јунаках,
0016 од мене не има бољега јунака
0017 ни бржег коња од паше мога!
0018 Дојако сам, браћо, погубио
0019 шесет турски[х] глава одсјекао,
0020 седамдесет живи[х] завезао
0021 пак продао живе у Латине,
0022 на јунаке поковао перје.
0023 Мени је дика, срамота Турком."
0024 Ал['] ту се деси ускок Радоица,
0025 пак подвикну ускок Радоица:
0026 "Побратиме, Сењанин Иване,
0027 не фали се, Иво Сењанине!
0028 Ласно ти је посјећи рањена
0029 и нејаком завезати руке,
0030 а старицу уцвјелити мајку.
0031 Али деде, побратиме Иво,
0032 де ми згуби терзију Јована
0033 од Дубровца града бијелога,
0034 ком се играју по води барке
0035 како јагње о Ђурђеву данку;
0036 и згуби, де, од Клиса диздара
0037 који носи девет самокреса
0038 и десету опет о рамену
0039 и два мача код свога рамена,
0040 сјече руком и десном и лјевом,
0041 боји га се и отац и мајка
0042 а јунаци од страха помрли;
0043 и погуби од Лијевна бега
0044 који често иде на Мораву
0045 те разбија богате трговце,
0046 згуби га, побро, те доведи жива
0047 те га продај Млетку Латинину."
0048 Онда цикну Јован како змија љута
0049 пак потрже оковану ћорду
0050 пак удара ускок Радоицу,
0051 удара по свилену појасу,
0052 две му је мале просјекао пушке,
0053 а јунаку бог и срећа дала
0054 Иво њему ране не зададе.
0055 Цикну Радо како змија љута
0056 пак потрже сабљу оковану
0057 пак удара Сењанин Ивана,
0058 ал['] Ивану бог и срећа даде,
0059 на јунаку панцир и колчаци,
0060 бог му даде, ране не зададе.
0061 Цикну Радо како змија љута
0062 пак потрже сабљу оковану
0063 хоће јунак да опет удари,
0064 али [их] браћа помирише лјепо
0065 пак се опет оба пољубише.
0066 Да и викну Сењанин Иване:
0067 "Ао Сењани, драга браћо моја,
0068 пијте вино, не опијајте се,
0069 док сунце зађе а мисец изађе,
0070 водићу вас прико Велебита
0071 да тражимо Љубичића Вучка.
0072 Курва Вучку и отац и мајка,
0073 у њега кажу токе Тадијине
0074 и његову скерлетну јечерму,
0075 а и бјело Мркоњића перје,
0076 бритку сабљу арамбаше Плавше,
0077 а дугачку пушку Јуришину,
0078 носи курва ајдучко одјело
0079 на срамоту Сењаном јунаком.

Интервенције:
е = је (пије)
шесть десеть = шездесет
капі'и = капији
бѣлому (јат = ије)
ћ = ђ (међу)
нима = њима
і = ј (алај)
узві'ѩха = узвијава
ѿ = од
кои = који
ѿсѣкаѡ (јат = је) = одсјекао
посѣћи (јат = је)
уцвѣлити (јат = је)
дѣте (јат = е) = деде
тр'сі'ю = Терзију
по воду бар'на = по води барке
дистара = диздара
г = к з = с (самокреса)
мачакь ѿ = мача код
сѣче (јат = је)
лѣвом (јат = је)
боигасе = боји га се
лѣв'на (јат = ије)
ѡвань = Јован
с = з (змија)
т = д (ћорду)
просѣкаѡ (јат = је)
з = с (појасу)
срѣћа (јат = е)
нѣму (јат = је)
лѣпо (јат = је)
пі'ите = пијте
велевита = Велебита
д = т (токе)
таді'ине = Тадијине
бѣле (јат = је) = бејло
п = б (бритку)

Коментар:
Епска песма. Међусобни сукоб ускока око јунаштва. Иво се нарочито хвалише, па га изазива Радојица да погуби бега из Ливна. Када Иво потегне сабљу, Радојицу заштити панцир. Помире се и крећу да нађу Вучка Љубичића, код којег су одличја Сењана.
Песме о Сењанину Ивану из ЕР: 64, 94, 106, 113, 119, 122, 128, 131, 135, 156. Nedić 1966: 338-339.
Литература: Schmaus 1953: 235; Пешић 1967/1972: 260-284; Krnjević 1980: 242, 254-255, 257,259; Клеут 1987.