Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 133   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 Јошт зорице ни бијела данка,
0002 а допаде Свилокос Угрине
0003 под шаторе војводе Јанка:
0004 "Жље га сјео, војвода Јанко,
0005 жље га сјео и попио вина,
0006 зло ти вино, гора ти ракија,
0007 сва [је] твоја војска изгинула."
0008 Онда вели војвода Јанко
0009 "Не будали, Свилокос Угрине,
0010 јошт ти ниси боја ни видио,
0011 а камо да си бој ударао!"
0012 Онда вели Свилокос Угрине:
0013 "На милост ти, г[о]с[поди]не Јанко,
0014 ја сам бил у седам бојевах
0015 данас био сам у осам бојавах
0016 ја нисам боја видил већега
0017 како стоје добрих коњах вриска,
0018 коњах вриска, а јунаках вика,
0019 од пушаках и од тешких ранах
0020 и од бритких сабљах демискиња.
0021 И Секолу крвна рана најде
0022 носи десну руку у лијевој,
0023 лјеву ногу пред собом на коња."
0024 Кад то чуо војвода Јанко,
0025 он баци чаше и бокале
0026 пак се б[о]гу помолио врло
0027 и отиде у ту своју војску
0028 пак [је] своју војску слободио:
0029 "О јунаци, о дружино моја,
0030 не бојте се, не припадајте се
0031 јошт је вам[а] Јанко у животу."
0032 Када видила Јанкова дружба,
0033 који био јунак и обрањен,
0034 а не има тешке крвне ране,
0035 о[д]мах скочи на ноге јуначке.
0036 На Турке јуриш учинише
0037 и бог даде војводи Јанку
0038 и турску је војску задобио.
0039 Кога Турчина уфатио жива,
0040 а кому је главу одсјекао,
0041 а који је Турчин утекао,
0042 нека иде својем бјелу двору,
0043 нек не иде на војводу Јанка.

Интервенције:
бѣла (јат = ије)
свилень козь = Свилокос
жле = жље е = је
сѣѡ (јат = је)
горі'ѩ = гора
и = ј (војска)
гсне = господине
ѡщь = јошт
милѡсти = милост ти
ѿ = од
ж = ш (тешких)
п = б (бритких)
т = д (демискиња)
і = ј (најде)
лѣвои (јат = ије)
лѣву (јат = је)
б'гу = богу
пріпадатесе = припадајте се
кои = који
о мах = одмах
ѿсѣкаѡ (јат = је) = одсјекао
бѣлу (јат = је)

Коментар:
Епска песма. Рањеник доноси војводи Јанку извештај о поразу војске. Јанко на бојишту храбри војску и хришћани победе Турке.
Могуће реминисценције на Други косовски бој (1448) су веома бледе у односу на тематски круг бугарштица (Богишић, 9, 10, 19 20, 21, 25, 28, 29) и неколико десетерачких варијаната о Секулиној метаморфози (Вук, СНП II, 85, 86) и сукобу са Турцима на Косову (Вук, СНП III, 30). Необичан обрт гради се појавом војсковође на бојишту, чиме је пораз преокренут у победу. Овакав исход удаљава варијанту од тематске целине, али одражава потребу певача (и слушалаца) да се ратни поход оконча у корист хришћанске војске.
Песме о Секули у ЕР: 17 (стих 8-9), 133, 157, 188 (стих 16). Nedić 1966: 338.
Песме о Сибињанин Јанку из ЕР: 17 (стих 5, 8), 50, 75, 92 (стих 27), 109, 133, 134, 157, 188 (стих 16). Nedić 1996: 339.
Варијанте: у ЕР 179; Богишић, 29, 32, 102; Вук, СНП VI, 49; Вук, СНП VIII, 39; Милутиновић 82, 161; Krstić 1984: O 17 – Bojevi, ratovi, četovanja – razno: 306.
Литература: Krnjević 1980: 256