Стране:   Геземан:  1   2      Рукопис:  1   2   3   4   < Претходна   Песма бр. 103   Следећа > Извори и литература       Обрада стихова
0001 [З]а лугом зелена ливада
0002 забрањена а не заграђена,
0003 по њој пасу два коња господска,
0004 код ње седе два господичића:
0005 једно ми је Синанагић Ибро
0006 а друго је Атлагићу Але.
0007 Говорио Атлагићу Але:
0008 "Вјеран друже, Синанагић Ибро,
0009 не имаш ли, побро, јауклије
0010 да ме водиш довечер на пенџер".
0011 Говорио Синанагић Ибро:
0012 "Имам, побро, лијепу јауклију
0013 водићу те довечер на пенџер."
0014 Тешко Але чека ноћи тавне.
0015 А кад је дошла тавна ноћца,
0016 водио га дјевојки на пенџер.
0017 А кад дојде дјевојки на пенџер,
0018 кад јој Але угледао лице,
0019 кано да се помамио Але:
0020 лице њојзи како жарко сунце,
0021 црне косе тура ибришима,
0022 црне очи бисер и драги камен,
0023 обрвице како пијавице.
0024 Говорио Атлагићу Але:
0025 "Вјеран друже, Синанагић Ибро,
0026 поклони ми своју дјевојку
0027 ја ћу теби поклонити, брацо,
0028 поклонити два коња најбоља."
0029 Ал говори Синанагић Ибро:
0030 "Не би ти поклонио, брацо,
0031 да ми дадеш три товара блага
0032 и да ми дадеш три коња најбоља
0033 поклонио не би своју дјевојку
0034 јер не смијем од својега бабајка
0035 јер сам добре коње уморио
0036 пасућ коња куда траве није,
0037 и појећ коња где воде није,
0038 око двора своје драгунице
0039 докле сам по себи окренуо.Интервенције:
к = г (лугом)
с = з (забрањена)
ћ = ђ (заграђена)
н = њ и = ј (њој)
синь анагићь = Синанагић
п = б (Ибро)
вѣран (јат = је)
ч = џ (пенџер)
лѣпу (јат = ије)
е = је
ноћица = ноћца
ѡи = јој
ноізи = њојзи
и пришима = ибришима
брат'цо = брацо
ние = није
ѿ = од
дѣвоіки (јат = је) і = ј

Коментар:
Љубавна лирска песма. Опис лепе девојке, коју момак не да другоме.