Ерлангенски рукопис, за који се претпоставља да је настао најкасније у првој трећини 18. века, за сада је најстарија збирка српско-хрватских усмених песама различитих жанрова (епских, лирских, балада, севдалинки, грађанске лирике итд.). Претпоставља се да су већином записане на подручју Војне Крајине, али се са сигурношћу може рећи да је област њиховог певања била и знатно шира. Писмо којим су забележене је ћирилично (дипломатичка ћирилица) и из једне руке, али начин записивања (тј. преношења звучне слике говора) показује да је записивача било најмање двоје, од којих један сигурно није говорио српски као матерњи језик. Рукопис је грешком био заведен као глагољички и случајно откривен у ерлангенској библиотеци 1913. године.

Једино научно поуздано издање Ерлангенског рукописа приредио је Герхард Геземан и објавио га у Српској краљевској академији 1925. На жалост, оно није било блиско широкој читалачкој публици зато што Геземан није разрешавао компликовану и архаичну графију рукописа, нити је улазио у теоријска питања интерпретације текста. Популарно издање Рукописа, које су 1987. приредили Меденица и Аранитовић, отишао је у другу крајност (песмама су дати наслови, нејасна места су допевавана према слуху приређивача, стихови „умивани“ да се уклопе у версификациону схему и сл.), због чега је књига постала непоуздана, а подаци драгоцени за историју језика изгубљени. На овом месту понуђено је ново читање Ерлангенског рукописа са разрешеном графијом и предлогом за тумачење нејасних места. Приложени су и радови о Рукопису из којих се може стећи увид у његову историју и значај. Аутори – др Мирјана Детелић, проф. др Снежана Самарџија, др Лидија Делић и инг. Бранислав Томић – настојали су да документују сваки корак у процесу настајања ове верзије Ерлангенског рукописа и да пруже сваком читаоцу могућност да понуди боље решење ако мисли да га зна.

 

ТЕКСТОВИ О РУКОПИСУ

 

Мирјана Детелић & Лидија Делић

ПРОБЛЕМИ ПРИРЕЂИВАЊА ЕРЛАНГЕНСКОГ РУКОПИСА

 

Снежана Самарџија

ЕРЛАНГЕНСКИ РУКОПИС СТАРИХ СРПСКО-ХРВАТСКИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА: ЛИРСКЕ И ЛИРСКО-ЕПСКЕ ПЕСМЕ

 

Лидија Делић

ЕРЛАНГЕНСКИ РУКОПИС СТАРИХ СРПСКО-ХРВАТСКИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА: ЕПСКЕ ПЕСМЕ

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА

 


 О рукопису     Песме