Николица доноси хајдуцима праха и олова

Николица доноси хајдуцима праха и олова

0001    Винце пије Томић Миховиле
0002    У Вранићу под јелом зеленом.
0003    Дружини је Михо напијао:
0004    »Дружинице, мила браћо моја!
0005    Ни у моје, ни у ваше здравље,
0006    Већ у здравље онога јунака,
0007    Кој’ ће поћи Ливну бијелому
0008    И донити праха и олова,
0009    Свој дружини што је од потрибе,
0010    Мени старцу вина и ракије.«
0011    Сви јунаци земљи погледаше,
0012    Али не ће дите Николица,
0013    Већ је свому бесидио ујцу:
0014    »Ој ти ујко, мило добро моје,
0015    Дај ти мени седам самокреса,
0016    Дај ти мени шару пирлитану
0017    И дај мени добра коња твога,
0018    Ја ћу поћи Ливну на Крајину
0019    И донити праха и олова,
0020    Свој дружини што је од потрибе,
0021    Теби, ујко, вина и ракије.«
0022    Ма је ујко Ники бесидио:
0023    »Не ход’ тамо, драго дите моје,
0024    Жестоки су од Лијевна Турци,
0025    Они ће те погубити, синко,
0026    Мене твога расцвилити ујца.«
0027    За то Нико и не хаје ништа,
0028    Већ узимље седам самокреса
0029    И узимље шару пирлитану
0030    И ујчева дебела ђогина,
0031    Па он иђе Ливну на Крајину.
0032    Липо ујко Нику свитовао:
0033    »Николица, моје дите драго!
0034    Када будеш близу била Ливна,
0035    Остав’ коња младим чобаницам,
0036    А кад будеш у бијелу Ливну,
0037    Наћи хоћеш од Лијевна Турке
0038    Гди се мећу с рамена каменом.
0039    Зват те хоће, моје дите драго,
0040    Али немој послушати, Нико,
0041    Већ ти хајде на нове дућане,
0042    Па узимљи, што је од потрибе,
0043    Па се враћај гори у планине
0044    Па посидни добра коња свога,
0045    Па ти бижи у Вранић планину!«
0046    Кад је Нико ујца разумио,
0047    Он полети Ливну на Крајину.
0048    Кад је бија иза била Ливна,
0049    Налазио младе биљарице,
0050    Гдино младе било платно биле.
0051    Божју им је помоћ називао:
0052    »Божја помоћ, биљарице младе!«
0053    »Да си здраво, незнана делијо!«
0054    Сјаши с коња, не доди се седла,
0055    Па дивојкам Нико бесидио:
0056    »Да вам бора, биљарице младе!
0057    Чувајте ми дебела дорина,
0058    Док се вратим из бијела Ливна.«
0059    Скакала је млада Мандалина,
0060    Па је Ники коња прихватила.
0061    Оде Нико Ливну бијеломе,
0062    Налазио од Лијевна Турке
0063    Гди се мећу с рамена каменом,
0064    Па су Турци Ники бесидили:
0065    »Ја ти бора, незнана делијо,
0066    Ход’ се мећи с рамена каменом!«
0067    Али им је Нико бесидио:
0068    »Да вам бора, од Лијевна Турци!
0069    Кад сам мал’хан у бешици био,
0070    Ја сам десну иштенуо руку,
0071    Па вам не ћу одбацити моћи;
0072    Бит ће моја велика срамота.«
0073    То говори, мимо Турке прође,
0074    Па он иђе на нове дућане
0075    И купује праха и олова,
0076    Свој дружини што је од потрибе,
0077    Старом Михи вина и ракије.
0078    Па се враћа младим биљарицам,
0079    Па је њима тихо бесидио:
0080    »Да вам бора, младе биљарице!
0081    Довед’те ми дебела дорина,
0082    Нек ја иђем у Вранић планину.«
0083    Притрчала млада Мандалина,
0084    Па је Ники коња дохватила.
0085    Кад је Нико коња добавио,
0086    Пак посида дебела дорина
0087    И дивојци тихо бесидио:
0088    »Ој дивојко, драга душо моја!
0089    Додај мени видро воде хладне,
0090    Да напојим себе и коњица!«
0091    Када га је Манда разумила,
0092    Видро му је воде додавала.
0093    Не ће Нико да узимље воде,
0094    Већ дивојку за бијелу руку,
0095    Па је меће за се на коњица.
0096    Три пута је опасао пасом,
0097    А четврти од ћорде кајасом,
0098    Пак побиже у Вранић планину,
0099    И утече, весела му мајка!
0100    Кад је доша’ иза дружинице,
0101    Дружини је Михо говорио:
0102    »Ој дружино мила браћо моја,
0103    Ноћас јесам чудан санак сниво,
0104    Да су Турци Нику погубили
0105    И његовом да се мећу главом,
0106    Страх је мене, изгубит ће главу.«
0107    Мисле они, да не чује нитко,
0108    Ал то чује млади Николица,
0109    Божју им је помоћ називао:
0110    »Божја помоћ, дружинице моја!
0111    Није, ујко, погинуо Нико,
0112    Већ донио, што је од потрибе,
0113    Дружиници праха и олова,
0114    Теби, ујко, вина и ракије
0115    Па и себи млађену дивојку.«