Видак харамбаша и барун Фрањо Тренк

Видак харамбаша и барун Фрањо Тренк

0001    Вино пије Видак харамбаша
0002    С побратимом Момчиловић Павлом
0003    У механи крчмарице Маре.
0004    Пију вино од подне до мрака,
0005    А кад су се понапили вина,
0006    Стаде Павле свашта диванити:
0007    Он дивани од својег јунаштва
0008    И гради се за доброг јунака.
0009    То Видаку врло мучно било
0010    Па бесједи Момчиловић Павлу:
0011    »Побратиме, Момчиловић Павле!
0012    Ево теби тврду вјеру дајем,
0013    Да ја не ћу миром мировати,
0014    Ни ноћице дома приноћити,
0015    Докле млада не ухватим Тренка,
0016    Не ухватим ил га не погубим,
0017    Не попалим његове тимаре,
0018    И силне му не порушим дворе!«
0019    Па се скаче на ноге јуначке,
0020    Па он шаље по гори хабере.
0021    Он позива Петрић харамбашу
0022    Са његових педесет јунака,
0023    Па он зове Смиљанић Илију
0024    Са тридесет добријех јунака,
0025    Још позивље загорске јунаке
0026    Понајприје Делић харамбашу,
0027    А за њиме Митровић Ивана,
0028    Нуз Ивана Ракића Лазара,
0029    Нуз Лазара Бошњаковић Мату
0030    А нуз Мату силног Мазалицу;
0031    Све јунаке силне харамбаше.
0032    Сваки има по тријест момака,
0033    Што немају ни оца ни мајке,
0034    Нити им је жао погинути,
0035    А камо ли Тренку опростити,
0036    Ил га жива гдјегод пропустити.
0037    Мало било, за дуго не било,
0038    Скупили се силни харамбаше,
0039    Сваки своју предводио чету
0040    И сваки се четом поносио.
0041    Састали се путу на раскршћу
0042    Наврх горе пустога Папука.
0043    Па кад су се браћа поздравила,
0044    За јуначко здравље попитала,
0045    Проговара Видак харамбаша:
0046    »Браћо моја горски харамбаше!
0047    Додија нам Тренковића Фрањо.
0048    Још се хвали курва по механи,
0049    Да над њега не има јунака
0050    И да не ће млађан мировати,
0051    Докле год нас види на Папуку.
0052    Већ слушајте, моја браћо драга!
0053    Ми хајдемо до његова двора,
0054    Попалимо његове тимаре,
0055    Опколимо ту његову кулу;
0056    Ласно ћемо кулу порушити
0057    А и Тренка млада ухватити
0058    И његове пандуре побити,
0059    И њему се љуто осветити.«
0060    Послушали силни харамбаше,
0061    Послушали Видак харамбашу,
0062    Па скочили на ноге јуначке,
0063    Они пошли Тренковоме двору,
0064    Мисле момци, нитко их не чује,
0065    Ал то чула вила у планини,
0066    Па је вила Тренка дозивала:
0067    »Побратиме, Тренковићу Фрањо!
0068    Зло си сио и вино попио.
0069    Ето на те горски харамбаше,
0070    Пред њима је Видак харамбаша,
0071    Мисле твоје попалит тимаре,
0072    Опколити твоју б’јелу кулу,
0073    Побити ће млађане пандуре,
0074    Порушит ће твоју б’јелу кулу,
0075    А тебе ће млада ухватити
0076    И теби се љуто осветити.
0077    Већ ти купи, Тренковићу Фрањо,
0078    Већ ти купи млађане пандуре,
0079    Па их мећи у тајне бусије
0080    И затвори на чардаку врата,
0081    Па кад дојду горски харамбаше,
0082    Поспи на њих из засједе ватру!«
0083    То је Фрањо вилу послушао:
0084    Покупио млађане пандуре,
0085    Па их меће у тајне бусије,
0086    И затвара на чардаку врата.
0087    Истом Фрањо тако учинио,
0088    Ал ето ти горских харамбаша,
0089    И пред њима Видак харамбаша.
0090    Како дошли, јуришат почели.
0091    Мисле јадни, доћ’ ће изненада,
0092    Да ће наћи Тренка неприправна,
0093    Али су се грдно преварили,
0094    Преварили, уједе их гуја.
0095    Посу ватру из тајних бусија,
0096    Наста вриска коња и јунака,
0097    Попадаше силни харамбаше
0098    И мед њима Момчиловић Павле.
0099    Изгибоше, нитко не утече,
0100    Сам’ Видаку, весела му мајка!
0101    Кад то види Тренковићу Фрањо,
0102    Отисну се низ то поље равно.
0103    Лети Видак, а за њиме Фрањо,
0104    Брз је Видак, ал је бржи Фрањо:
0105    Достиже га насред поља равна,
0106    Достиже га, одс’јече му главу,
0107    Па се враћа својем билом двору,
0108    Па он броји харамбашке главе.
0109    Све је главе редом поредао,
0110    Нема главе силног Мазалице,
0111    Измако је, весела му мајка
0112    И однио на рамену главу!