Ударац на кулу капетана Адама Илића

Ударац на кулу капетана Адама Илића

0001    Вино пију четири витеза,
0002    Сви четири од Горице Црне,
0003    То су мили побратими били,
0004    Пију вино у племе Бјелице,
0005    На Бјелице на кулу Милића,
0006    На бијелу војводину кулу,
0007    Једно бјеше Вукотић Шалета,
0008    Арамбаша од Кчева крвава;
0009    Друго ајдук Поповићу Мићо,
0010    Од Његуша гњезда соколова,
0011    Треће јунак Мартиновић Саво,
0012    Од Цетиња поља витешкога,
0013    А четврто војвода Милићу.
0014    Ладнијем се вином обредише,
0015    Па јунаци зборе за јунаштво.
0016    Онда вели војвода Милићу:
0017    "О Шалета, с Чева арамбашо!
0018    "Ка’ си вазда у Херцеговину,
0019    "И проводиш чете кроз планину,
0020    "Би ли знао, добар побратиме!
0021    "А ђе бисмо с четом ударили,
0022    "Али с четом ал’ големом војском,
0023    "Да се доста глава накидамо,
0024    "И големи шићар заузмемо?"
0025    Одговара Вукотић Шалета:
0026    "О војвода, драги побратиме!
0027    "Што ми збориш за Херцеговину
0028    "И за наше чете гласовите,
0029    "Већ нам више четовања нема.
0030    "Владика је вјеру ухватио
0031    "С Али-пашом од Херцеговине
0032    ”И са б’јелим градом Нишицкијем,
0033    "Не смијемо ударат’ на Турке,
0034    "Ни такнути у Херцеговину,
0035    "Ко не мисли главу изгубити
0036    "Од нашега Петра господара."
0037    Опет вели војвода Милићу:
0038    "Побратиме, Мартиновић-Саво!
0039    "Често идеш равној Арбанији,
0040    "У Румију високу планину,
0041    "С Арбанијом нама вјере нема,
0042    "Би ли знао, добар побратиме!
0043    "А ђе бисмо с војском ударили,
0044    "Али с војском али с четом малом?"
0045    Стаде се им Саво јадиковат’:
0046    "Не збори ми за то, побратиме!
0047    "Јере си ми жалост учинио.
0048    "Ја сам скоро био у Румију,
0049    "И повео чете неколико.
0050    "Бјеше мене књига допанула
0051    "Од тврдога града Дубровника,
0052    "Од главнога једног пријатеља,
0053    "Да су дошли дванаест бегова
0054    "Од простране Босне каловите,
0055    "Пред њима је Кулиновић бего,
0056    "Да он иде Скадру на Бојану,
0057    "Да би с пашом нешто вијећали,
0058    "Па ми пише да их причекамо,
0059    "Да им добре главе пос’јечемо.
0060    "Па како ме књига допанула,
0061    "Ја покупих големе јунаке,
0062    "Већ од наше нахије Катунске.
0063    "Од Грахова до поља Цетиња,
0064    "Ђе гођ знадох голема јунака,
0065    "Али добре злице и крвавца,
0066    "Окупих их на поље Цетиње,
0067    "Ја окупих педесет момака,
0068    "Најавих се Ријечкој нахији,
0069    "Собом узех тридесет момака,
0070    "Направи се осамдесет друга,
0071    "Па отидох Румији планини,
0072    "И ту нађох добра побратима
0073    "У Румију високу планину
0074    "Већ витеза Вуксановић-Сава,
0075    "За њим бјеху двадесет ајдука,
0076    "Па обије чете састависмо,
0077    "Састависмо, па их смијешасмо.
0078    "И све Саву за бегове казах,
0079    "Да ће доћи дванаест бегова.
0080    "Добро му се Саво радоваше,
0081    "Дигоше се с Румије планине,
0082    "Пође чета Созини планини,
0083    "Па отоле низ приморске стране,
0084    "Запанула чета на границу,
0085    "На границу турску и латинску,
0086    "Ђе ће наљест’ дванаест бегова.
0087    "Па бегови на Каштио до’ше
0088    "На бијеле Греговића дворе.
0089    "Но што ћу ви казат’, побратиме!
0090    "Ђе је срећа, ту је и несрећа,
0091    "Зло се нађе из Црнице момче,
0092    "Те полеће кули Греговића,
0093    "И ту Луку Греговића нађе,
0094    "Па просочи, стале му с каменом!
0095    "Е је веља чета запанула,
0096    "Да пос’јеку дванаест бегова
0097    "Од богате Босне каловите.
0098    "Кад разумје Греговићу Лука,
0099    "Па укрца дванаест бегова,
0100    "Увезе их морем дебелијем,
0101    "А вране им коње заустави,
0102    "Заустави на бијелу кулу,
0103    "И сачува дванаест бегова.
0104    "Макосмо се Румијом планином,
0105    "Гледали смо на четири стране
0106    "Сву крајину и гору Шестанску,
0107    "И сувише равну Арбанију,
0108    "Ни тамо ни не би четовања,
0109    "А ђе бисмо с војском ударили,
0110    "Па жалосни до’смо на Цетиње.
0111    "Укори нас Петровић владика:
0112    ""Арамбаше, куће не виђели!
0113    ""Камо вама дванаест бегова?
0114    ""Камо вама главе од бегова?
0115    ""Е ме бјеху гласи одпанули,
0116    ""Да сте силне Турке погубили."
0117    "Све му право по реду казасмо,
0118    "Да је пошла шпија од Црмнице,
0119    "И беговске скапулала главе.
0120    "Он тражаше тајнога шпијуна,
0121    "И даваше хиљаду дуката,
0122    "Ко ће њему шпију просочити,
0123    "Доисто га изгубит’ оћаше,
0124    "И тамо ни четовања нема."
0125    Онда вели војвода Милићу:
0126    "Чете нема уз Херцеговину,
0127    "Чете нема равном Арбанијом,
0128    "А нестаде вина и дувана!"
0129    Опет вели војвода Милићу:
0130    "О хајдуче, од Његуша Мићо!
0131    "Ка’ си често у Боки латинској
0132    "Крајем мора около Котора,
0133    "Талијански добро научио,
0134    "Те ти знадеш латинске градове,
0135    "И бијеле око мора куле,
0136    "А ђе бисмо с четом ударили,
0137    "А знадеш ли, Мићо побратиме?
0138    "Јеси л’ штогођ, Мићо, загледао?"
0139    А на томе Мићо одговара:
0140    "Истина је, добар побратиме!
0141    "Да ја знадем латинске градове,
0142    "И бијеле око мора куле,
0143    "И у којој има доста блага,
0144    "Ма се бојим од вишега врага,
0145    "Од нашега Петра господара,
0146    "Да не смијем с четом ударати,
0147    "Е с ћесаром држи пријатељство,
0148    "Па ћу моју сатарисат’ главу."
0149    А војвода њему говораше:
0150    "Не бој ми се, Мићо побратиме!
0151    "Док је моја на рамену глава,
0152    "Ни твојојзи ништа бити неће,
0153    "Но ме води на Доброту малу,
0154    "Е су мога изгубили стрица,
0155    "Стрица мога Томаша Милића,
0156    "Еда бисмо њега осветили,
0157    "И доста се блага наузели."
0158    Таде њему Мићо одговара:
0159    "Чујте мене, сва три побратима!
0160    "Ја сам добар шићар загледао
0161    "Близу мора и близу Котора
0162    "Код Вукића накрај Мишулића
0163    "Б’јелу кулу Илић-капетана,
0164    "У кули је небројено благо,
0165    "Да такога у Доброту нема,
0166    "Има кажу четири сандука
0167    "Напуњена жутога цекина.
0168    "Ема нека што је пусто благо,
0169    "Но што има свакога оружја:
0170    "У њега су девет џевердара
0171    "Сви у срму и у суву злату,
0172    "И малије дванаест пушака
0173    "Све од чисте срме саливене,
0174    "И четири сабље оковане,
0175    "Жеженијием златом нашаране,
0176    "Више злата него гвожђа љута,
0177    "И четири мача гребештака,
0178    "Полак бјеше гвожђа жестокога,
0179    "При ручици сребро позлаћено;
0180    "Уз оружје четири анџара,
0181    "Све ручице њима су од злата,
0182    "И остали помањи ножева,
0183    "Ножнице су од сребра чистога,
0184    "А синџири од сувога злата,
0185    "И четверо тока саливени,
0186    "Које су му у Млетке грађене
0187    "Од сувога злата жеженога."
0188    Када суше сва три побратима,
0189    Већ за благо ништа не мишљаху,
0190    Но им сину срце на оружје,
0191    Јесу на њем’ гамни Црногорци,
0192    То је њима пофала и дика.
0193    Пољубише Поповића Мића:
0194    "А на ноге, од Његуша Мићо,
0195    "Ајде, Мићо, у Боку латинску,
0196    "Па прегледај пребијелу кулу,
0197    "Еда би ни Бог и срећа дала,
0198    "Еда бисмо кулу поарали,
0199    "Осветили нашега Томаша,
0200    "И узели богато оружје."
0201    Пође Мићо у Боку латинску,
0202    А осташе сва три побратима.
0203    Вукотић је Чеву полазио,
0204    Мартиновић пође на Цетиње.
0205    Мало било, много не трајало,
0206    Трећи данак књиге допадоше
0207    Од ајдука Поповића Мића,
0208    Једну шаље Чеву на крајину
0209    Побратиму Вукотић-Шалети:
0210    "Чуј, Шалета, Богом побратиме!
0211    "Скупи мене десетак Чевљана,
0212    "Од оџака бирана јунака,
0213    "Ајде шњима мору на обалу,
0214    "Не остави Краљевића Вука,
0215    "Ни витеза Живаљевић_Марка
0216    "Арамбашу Грујичин’ Шалету,
0217    "И сокола Сава Јоковића
0218    "Од крваве куће Ђуканове,
0219    "За остале које теби драго."
0220    Другу шиље на племе Бјелице
0221    На бијелу војводину кулу:
0222    "О Машуте, Богом побратиме!
0223    "Скупи мене петнаест Бјелица,
0224    "Све витеза бирана јунака,
0225    "Неке ћу ти по имену казат’
0226    "Пејаника Томашев’ Јајуша,
0227    "Не би л’ свога осветио баба,
0228    "Два сокола два брата рођена,
0229    "Томановић’ Марка и Лазара,
0230    "И јошт узми два брата рођена,
0231    "Оба брата, Матанова сина,
0232    "Матанова Шулу и Николу,
0233    "И сокола Костова Ђелоша,
0234    "И Лукина старјешину Сава,
0235    "Е је Сава од Бјелица глава,
0236    "Бирај друге како ти је драго."
0237    Па је трећу књигу направио,
0238    А шиље је на равно Цетиње,
0239    Побратиму Мартиновић-Саву:
0240    "Чуј ме, Саво, добар побратиме!
0241    "Доведи ми пет Мартиновића,
0242    "Не остави Тура, стрица свога,
0243    "Е јеТуро стари мегданџија,
0244    "Ни малога не остављај Вука,
0245    "Печа мала, ма је огњевита,
0246    "Ема без вас није ударања."
0247    И овако св’јема тр’јема пише:
0248    "У уторак дођ’те на крај мора
0249    "У сриједу мислим ударити."
0250    Побратими књиге разледаше,
0251    Па виђоше што им Мићо пише,
0252    Па једанак на ноге скочише,
0253    И дружину своју окупише,
0254    Окупише пак се покренуше,
0255    Сви једанак накрај мора до’ше,
0256    Накрај мора до близу Котора
0257    Цитешка се чета саставила.
0258    Арамбаше чету оставише
0259    У њима и у долинама,
0260    Они по’ше код бијеле куле,
0261    И бијелу кулу прегледати
0262    С које ће јој стране ударити.
0263    Ал’ им вели Поповићу Мићо:
0264    "Не можемо на кулу удрити
0265    "На авлију ни на б’јела врата,
0266    "Јер су тврда врата од авлије,
0267    "Од авлије и бијеле куле,
0268    "Не би врата сломила лубарда,
0269    "А некмоли рука од јунака.
0270    "Но гледајте кули у висине,
0271    "На најгорњи прозор ударимо,
0272    "На прозору у горње камаре,
0273    "Е је у њу благо Адамово,
0274    "Силно благо и силно оружје."
0275    Јунаци се добро досјетише,
0276    Те јелове греде наодише,
0277    А на греде скеле направише.
0278    Па отоле у кружину по’ше,
0279    Па дружину дивно шјетоваху,
0280    Још им вели Мартиновић Саво:
0281    "Чујте мене, браћо Црногорци!
0282    "Владајмо се мудро и паметно,
0283    "Није лако кулу разорити,
0284    "На њу ћемо муку дочекати,
0285    "Удриће ни млади Доброћани,
0286    "Витези су вазда од старине,
0287    "Њима нико не граби поштење
0288    "Ни на мору ни на крају суву,
0289    "Но су вазда мегдан задобили,
0290    "С киме гођ су врућа боја били.
0291    "А имају добра старјешину
0292    "Зар јунака Крстовић-Антона,
0293    "И витеза Милошевић-Божа,
0294    "И сокола Трипковића Ника.
0295    "С друге стране удриће солдати,
0296    "Котору ће отворити врата,
0297    "Доиста ни оће ударити;
0298    "Бранимо се храбро и витешки."
0299    Но Бјелице Саву говораху:
0300    "Наш соколе, Мартиновић-Саво!
0301    "Ти ћеш дивно разредит’ дружину,
0302    "Јере с војском знадеш управљати,
0303    "Ал’ не немој, Саво, остављати,
0304    "Оставити око б’јеле куле,
0305    "Но не пушти три четири друга
0306    "Од Бјелица од куће Милића,
0307    "Ако бисмо прозор саломили,
0308    "Јере ћемо уљести у кулу,
0309    "И посјећи Илића Адама,
0310    "Осветити Томаша нашега."
0311    Саво мудра и паметна глава,
0312    На оваку ријеч бесједио:
0313    "Чујете ли, браћо Црногорци!
0314    "Немој који посјећ’ капетана,
0315    "Да га змија не удари љута.
0316    "И знадите добро, Црногорци,
0317    "Којино би њега изгубио,
0318    "Својом ће га мене платит’ главом
0319    "Платиће га на равно Цетиње
0320    "Од нашега Петра господара."
0321    Но не хћеше пристати Милићи,
0322    Особито Томашев Јајуша,
0323    Него оће да освети баба.
0324    А кад виђе Мартиновић Саво,
0325    Он дружини својој бесједио:
0326    "Останите сБогом, Црногорци!
0327    "Ја ви први у то пристат’ нећу,
0328    "Ни погубит’ Илића Адама,
0329    "Е је Томаш давно погинуо,
0330    "Кад се клала Бока с Гором Црном,
0331    "Пак се зато умирила давно."
0332    Кад виђепе дружина остала,
0333    Поврнуше Мартиновић-Сава,
0334    И сви њему божју вјеру даше,
0335    Да Адама изгубити неће,
0336    Но његово понијети благо,
0337    И уз благо свијетло оружје;
0338    "А ни благо понијет’ нећемо,
0339    "Нећемо му узет’ свеколико,
0340    "Но оставит’ њему половицу,
0341    "Нек’ се рани за живота свога,
0342    "Е је Илић саморана глава,
0343    "Брата нема, братучеда нема,
0344    "Нема сина, а синовца нема,
0345    "Ни никаква ближњега рођака."
0346    На томе је Саво пристануо,
0347    Па лијепо друштво разређива,
0348    По дванаест одабра момака,
0349    Па их стави под бијелом кулом,
0350    Да му крило од Доброте бране,
0351    А пред њима од Бјелица Сава.
0352    Мартиновић Саво уређива:
0353    "Чујете ли, моја браћо драга!
0354    "Кад насрну на вас Доброћани,
0355    "Ви немојте побит’ Доброћане,
0356    "Да ве змија не удари љута,
0357    "Но високо пушке подигните,
0358    "И велику фиску учините,
0359    "Неће знати Доброћки јунаци,
0360    "Да је ово једна чета мала,
0361    "Него да је војска превелика,
0362    "Да бисте их како забашили."
0363    А друго је друштво наредио,
0364    Одабрао дванаест момака,
0365    Да му крило од Котора чува,
0366    А пред њима Мартиновић-Тура,
0367    И њима је Саво наредио:
0368    "Ако би се Котор отворио,
0369    "Немојте ми побит’ Которане,
0370    "И цареве плаћене солдате,
0371    "Да ве змије не покољу љуте.
0372    "Ако би се Котор отворио,
0373    "Јавите се на високу кулу,
0374    "Да не у њу не уфате живе,
0375    "Да бјежимо уз Которске стране."
0376    Дивно их је Саво уредио,
0377    А шестину себе оставио,
0378    Па јелове стубе принијеше,
0379    Уз високу кулу прислонише,
0380    Пак се уз њу пењу Црногорци.
0381    Па од куле прозор саломише,
0382    И у б’јелу кулу ускочише,
0383    Уфатише Илића Адама
0384    Већ без ране и без главе мртве.
0385    Па по кули траже пусто благо,
0386    Покупише благо и оружје.
0387    Од оружја ништа не остаде,
0388    А блага му пола оставише,
0389    Но да видиш Костова Ђелоша,
0390    Кад извади пушку из појаса,
0391    Да изгуби Илић-капетана,
0392    Доисто га убити оћаше,
0393    Мартиновић ал’ му не да Саво,
0394    Но пламена ножа повадио,
0395    На Ђелоша загон учинио,
0396    Доисто га посјећи оћаше,
0397    Но их друга браћа раздвојише,
0398    Пак се друго момче загонило
0399    Од Бјелица Никола Милићу,
0400    Пламена је ножа извадио,
0401    Да пос’јече Илић-капетана,
0402    Но га брани Мартиновић Саво,
0403    Те Адама собом заклањаше,
0404    И брани га ножем од појаса,
0405    И овако Саво говораше:
0406    "Што чините, браћо Црногорци!
0407    "Што чините, очи вам испале!
0408    "Да ли тврде вјере не фатасмо,
0409    "Да Илића посјећи нећемо.
0410    "Да нијесмо вјере задавали,
0411    "Мислите ли за свог господара,
0412    "Мислите ли, очи вам испале!
0413    "Еле ће не грдно нагрдити,
0414    "Па би мого све нас погубити,
0415    "Е је њему Бока десна рука."
0416    Срећа бјеше, пушке запуцаше,
0417    Доброћани удрише витези,
0418    На бијелу кулу насрнуше,
0419    А да прије они не дођоше,
0420    Доиста се поклати оћаху
0421    Међу собом добри Црногорци,
0422    Ћаше благо останути пусто,
0423    Па остати благо и оружје.
0424    Уришују млади Доброћани,
0425    А пред њима два добра витеза,
0426    Јунак добар Крстовић Антоне,
0427    И шњим витез Милошевић Божо,
0428    И јуначка браћа Доброћани,
0429    Но се храбро бране Црногорци,
0430    Ил’ двојицу ране допадоше,
0431    Па глас даше на бијелу кулу,
0432    Покликоше уздану дружину:
0433    "Бјеж’те, браћо, ако Бога знате!
0434    "Освојише млади Доброћани,
0435    "Јере ће не поватати живе."
0436    Искочише из бијеле куле,
0437    Изнијеше благо и оружје,
0438    И Илића оставише жива,
0439    Никакве му ране не дадоше,
0440    И пола му блага оставише,
0441    Побјегоше уз Доброцке стране,
0442    Собом воде два рањена друга.
0443    Докле зора од истока сину,
0444    Залазе су село уминули.
0445    У Татињац дођоше планину,
0446    И ту силно благо дијељаху,
0447    Дијељаху благо и оружје,
0448    Све од зоре до црнога мрака
0449    Дијељаху жутога дуката;
0450    Не дијеле бројем ни јесапом
0451    Но капицом Поповића Мића,
0452    Свакојему подједнако дају,
0453    Најбољему као најгорему;
0454    Па дијеле јуначко оружје:
0455    Неки носи пушке срмајлије,
0456    Неки носи бистре џефердаре,
0457    Неки носи од срме анџаре,
0458    Неки носи ножа окована,
0459    Неки носи маче гребештаке;
0460    Доста бјеше блага и оружја.
0461    Познадоше своје арамбаше,
0462    Арамбашам’ старјешинство дају,
0463    Дароваше токе убојите,
0464    Дадоше им сабље димишћије,
0465    Све у чисто оковане злато,
0466    На четири своје арамбаше,
0467    Четворе им токе дароваше,
0468    И четири сабље позлаћене,
0469    И по двије пушке срмајлије.
0470    А кад мрче и почину сунце,
0471    На томе се чете раздвојила.
0472    Открену се Мартиновић Саво,
0473    И отиде врхом Мравјаника,
0474    Шњим заједно пет Мартиновића.
0475    И Пиштета воду суминуше,
0476    И питому од Његуша Врбу,
0477    Крстачко су поље прелазили,
0478    Обрнуше уз Ловћен планину.
0479    А пођоше сва три арамбаше,
0480    Обрнуше уз Вршан планину.
0481    Но им лоша срећа прискочила,
0482    Опази их Пророковић Јоле
0483    Су његово стотину момака
0484    Од Залаза и питоме Врбе.
0485    На ајдуке Јоле ударио.
0486    Убише се чете по Вршању,
0487    Убише се ноћно без мјесеца,
0488    Но се бране крвави ајдуци.
0489    Залажани на њих насрнуше,
0490    Али пуче пушка од ајдука,
0491    И доброга погоди јунака,
0492    То Филипа од села Залаза,
0493    Десну њему саломише руку,
0494    А кад виђе Пророковић Јоле,
0495    Е Филипа ране допадоше,
0496    Погибе му војсци старјешина,
0497    Јер он бјеше од Залаза глава,
0498    Па покличе браћу Залажане,
0499    Залажани огањ оборише.
0500    Срећа бјеше, те се не виђаше,
0501    Ту мнозиња ћаху погинути,
0502    Ема пуче пушка од Залаза,
0503    И погоди Савова Тодора,
0504    Од јуначке од куће Милића,
0505    Десну су му ногу саломили.
0506    У то бјеше прискочила Врба.
0507    Кад Врбљани међу њима до’ше,
0508    Међу њима вјеру уфатише.
0509    А да они прије не дођоше,
0510    Бог да знаде ко утећи ћаше,
0511    Ћаше благо останути пусто.
0512    Стадоше их, па их умирише,
0513    И на троје благо дијелише:
0514    Два дијела носаху ајдуци,
0515    Трећи дио Пророковић-Јолу,
0516    Два дијела браћи Залажан’ма,
0517    Да Филипу вида десну руку,
0518    А пребише руку Филипову
0519    За сломљену нхогу Тодорову.
0520    И на томе ту се умирише,
0521    Сваки пође на своје дворове.
0522    То је било, сад се спомињало,
0523    А ми браћо здраво и весело!