Турци и ускоци

Турци и ускоци

0001    Ал’ су многе учестале даве
0002    Од све Босне и Херцеговине
0003    На три села од Карадаглије:
0004    Зенђил’ Струга и Карамалинско,
0005    Из Љевишта мјеста ајдучкога,
0006    У њима су стотину ускока,
0007    Даву чини Ресулбеговићу:
0008    "Аман, пашо, Сточевић-везире!
0009    "На ускоке на наше крвнике,
0010    "Који нама много јада дају,
0011    "Робе буле, проваљују куле,
0012    "Воде младе у Морачу каде,
0013    "Те за влахе узимају каде.
0014    "То немогу подносити Турци.
0015    "Дај нам војску, ако Бога знадеш!
0016    "Да удримо на ускоке шњоме,
0017    "Да ајдучко сјеме разрушимо,
0018    "Да од врага не остане трага."
0019    Но што рече Сточевић везире:
0020    "Ну одби се, Требињски лучаре!
0021    "И пријед си на војску ходио,
0022    "На укочка села ударао,
0023    "Ти удари и огњем опали,
0024    "Ускоци се цијели помами,
0025    "Па удари низ Херцеговину,
0026    "Роби, пали, а сијеци главе,
0027    "Те освети јаде свеколике."
0028    Тек та Турска прекинула дава,
0029    Даву чини Бунгур Сали ага,
0030    Ишћера га везир из дивана.
0031    Ниско стоји Самил-агин Дерво (Дервиш)
0032    Ема добро гледа у везира,
0033    Пак се Турчин примаче везиру,
0034    Стаде даву на ускоке градит’:
0035    "Аман, пашо, Сточевић-везире!
0036    "На ускоке на наше крвнике,
0037    "Који су нам многе јаде дали,
0038    "И баба су погубили мога,
0039    "Мога баба Ченгић-Смаил-агу
0040    "У Дробњаку у племену јаку,
0041    "Пос’јече га Алексићу Мирко,
0042    "И понесе на Цетињу главу,
0043    "Власи су се хаси учинили,
0044    "Два чардака нова начинили:
0045    "Један Мирко на Карамалинско,
0046    "Други Вуле на зенђилу Стругу,
0047    "Све уз инад цару и везиру,
0048    "Како су се хаси учинили,
0049    "Све сијеку цареве делије,
0050    "А доносе главе на чардаке,
0051    "И теби су зулум учинили,
0052    "Силан пашо, на дивану твоме.
0053    "Кад оправи Мемеда кавеза,
0054    "Барјактара од свијех каваза,
0055    "И даде му двије бурунтије,
0056    "Да ти носи низ земљу Турћију,
0057    "Да узима у влаха верћију,
0058    "Дочека га чета од ускока,
0059    "А пред њима Бајагића Шундо,
0060    "Те пос’јече Мемеда каваза,
0061    "Однесе му и сабљу и главу
0062    "На Цетиње мјесто гласовито.
0063    "Други су ти зулум учинили,
0064    "Ђемије си нове начинио,
0065    "Ђемиџије Турке поставио;
0066    "И ту чета од ускока дође,
0067    "А пред њима Пивљанине Лука,
0068    "Ђемиџије исјекоше Турке.
0069    "Дај ми војску, ако Бога знадеш!"
0070    Кад то зачу Сточевић везире,
0071    Пак се Турчин зачудио дави,
0072    Па говори Смаил-агин’ сину:
0073    "Чу ли мене, пиле соколово,
0074    "Ето тебе до два муселима
0075    "И све Босне и Херцеговине,
0076    "Војске купи колико ти драго,
0077    "Ајде дна њих што гођ пријед можеш.
0078    "Тек се чувај, мој соколе сиви,
0079    "Ускоци су крвави јунаци,
0080    "Чете воде низ Херцеговину,
0081    "Да ти ђегођ не припазе војску."
0082    Па му Дервиш прифатио руку.
0083    Брзо пође Дервиш из дивана,
0084    Ту наоди оба муселима,
0085    Па им Турчин казиваше јавно:
0086    "Чуј, Турчине, Ресул-беговићу!
0087    "Ајде брзо у Требињу пођи,
0088    "Војске купи што год више можеш,
0089    "У Никшиће што год брже можеш."
0090    Па дозивље Бунгур-Сали-агу:
0091    ”Чуј, Турчине, Бунгур-Сали-ага!
0092    "Ти појаши дебела гаврана,
0093    "Гони брзо Фочи и Таслиџи,
0094    "А кад дигнеш на џади Таслиџу,
0095    "Води војску Колашину граду,
0096    "Те ти дигни наше крајичнике."
0097    Дан почише кад ће ударити,
0098    У суботу уочи неђеље:
0099    "Ти ћеш удрит’ на широке Луке,
0100    "Ја ћу удрит’ Стругу и Малинску,
0101    "Силни ћемо табор учинити
0102    "У Тушину на Араповиште:
0103    "Ту су наша стара таборишта
0104    "Код танкијех кулах Церовића,
0105    "Ту ћу влашке доносити главе,
0106    "То су наше тахинџије старе,
0107    "И каурско робје доводити,
0108    "И ускочки шићар дијелити."
0109    Но не рече Турчин: ако Бог да!
0110    Каконо му ни помоћи неће.
0111    У томе се раздвојише Турци,
0112    Оде сваки купит’ своју војску.
0113    Оде Дервиш Гацку пространоме.
0114    Кад од Гацка покупио војску,
0115    Па је диже Никшицкоме граду.
0116    А кад дође граду Никшицкоме,
0117    Кад ево ти од Требиња војска.
0118    А грађани кад су разумјели,
0119    Једва бјеху Турци дочекали,
0120    Па дебеле коње наредили,
0121    Пред Дервиша Турци долазише:
0122    "Долбро дошло, пиле од сокола!
0123    "Да ми баба осветимо твога."
0124    У томе су Турци полазили,
0125    Ево ти их на поље Крновско.
0126    Ту су Турци коње разјахали,
0127    И велики табор учинили,
0128    Вијећаше кад ће ударити.
0129    Мили Боже, на свему ти хвала!
0130    Колика је сила у Турака!
0131    Ко знаваше два села ајдучка,
0132    Из свога би срца промислио,
0133    Оће л’ ока утјецати жива,
0134    И да каже каконо је било,
0135    А камо ли боја учинити.
0136    Док Бог даде добра пријатеља,
0137    Кога бјеше срце забољело,
0138    Да их мучке не покољу Турци,
0139    Па на тајно Срби говораху:
0140    "Да је мајка родила јунака,
0141    "Да он ноћас у ускоке пође,
0142    "И да абер ускоцима даде,
0143    "Да им ненад не ударе Турци,
0144    "Добра ти би задовио дара
0145    "И од Бога и од господара,
0146    "И ми ћемо за медију платит’."
0147    Ту се момак добар наодио,
0148    Ема љуто бјеше оголио,
0149    А Богу се вијесрдно молио:
0150    "Ја ћу крају ускочкоме поћи."
0151    Харман Сава од Горице Црне.
0152    Па довати танку халаманку,
0153    Измаче се лако од Турака.
0154    Кад се бјеше лако одмакнуо,
0155    Он похита у ускоке брзо,
0156    Ходом брдом, а долином трком.
0157    Брзо Харман у Бијелу сиђе,
0158    А на кулу Шћепановић-Пиља.
0159    А кад био под танчицу кулу,
0160    На кули се ватра расјајала,
0161    Кад ту сједе од Никшића Турци
0162    Чаркаџија и уводаџија,
0163    Пак питају Шћепановић-Пиља:
0164    "Рајо права, Шћепановић-Пиљо!
0165    "Да ми на њих сјутра ударимо.
0166    "Ускоци су крвави јунаци,
0167    "Побиће нас власи из колиба."
0168    Слободи их Шћепановић Пиљо:
0169    "Не бојте се, од Никшића Турци,
0170    "Ђегођ знате крвава јунака,
0171    "Ниједнога на катуну нема:
0172    "Нема влаха Бајагића Шунда,
0173    "Што бољега каурина нема;
0174    "Ни курвића Пивљанина Луке,
0175    "Не трепћу му од оружја руке;
0176    "Ни Јакова Потураковића,
0177    "Да какав је Потурак Јакове,
0178    "Кад би врке објесио брке,
0179    "А на палош наслонио руку,
0180    "А узео пушку повозника,
0181    "Он би тридест’ гонио војника;
0182    "Тог јунака ниједнога нема,
0183    "Ласно ћете њима ударити."
0184    Када Харман чуо лакрдију,
0185    Прође Харман на Карамалинско
0186    Бијеломе Миркову чардаку,
0187    И кад дође чардаку на врата,
0188    Тада виче Алексића Мирка.
0189    Стаде Мирко чардаку на врата,
0190    Њему Харман добро вече виче,
0191    Питају се за мир и за здравље,
0192    Но што Харман проговара Мирку:
0193    "Бјежи, Мирко, зло му јутро било!
0194    "Ето на те све Турћије листом,
0195    "Ако ли ми не вјерујеш, Мирко,
0196    "Ево виђи џебану везирску,
0197    "Којуно су дијелили Турци,
0198    "И с којом ће на ускоке поћи."
0199    А кад виђе Алексићу Мирко,
0200    Ђе ће њему ударити војска,
0201    Он подвикну браћу Малишане:
0202    "Ајте, браћо, ноћу да бјежимо,
0203    "Ево на нас сила од Турака."
0204    А кад чуше Малински ускоци,
0205    Из торина изјавише овце,
0206    А невјесте ђецу поведоше.
0207    Леден снијег земљу притиснуо,
0208    Стоји писка ђеце лудаије,
0209    Жалост бјеше, до неба се чује,
0210    Одбјежаше зелену Јаворју.
0211    Они вичу Брђанина Вула:
0212    "Бјежи, јадан Вуле, да бјежимо,
0213    "Ево на нас све силе цареве."
0214    Вуле виче попа Милована:
0215    "Бјежи, јадан попе, да бјежимо."
0216    А вели му попе Миловане:
0217    "Не бјеж’ тако, Брђанине Вуле,
0218    "А да што си чардак начинио,
0219    "Да га сама запаљују Турци.
0220    "Све бјежасмо, ништа не добисмо.
0221    "Јутрос дајбуд’ побјегнути нећу,
0222    "Да би знао ђе ћу погинути."
0223    Па долеће пред своју колибу,
0224    Из торина изјављује овце,
0225    Дојави их попе до чардака.
0226    Па уљезе попе у чардаку
0227    Су четири брата Поповића,
0228    Оста чардак на Карамалинску,
0229    Да га сама запаљују Турци.
0230    Стадоше се корити јунаци,
0231    Да учине боја из чардака.
0232    Тада пође неколико друга,
0233    А пред њима двије сератлије,
0234    Прво Лека из Гацка питома,
0235    А за њиме Туровић Матија,
0236    А за њима избрани јунаци
0237    Седам осам један за другијем,
0238    Похиташе бијелу чардаку,
0239    Они желе заметнути кавгу.
0240    Кад дођоше момци у чардаку,
0241    Кроз прозоре пушкарице граде,
0242    Да се боље тврде за јунаштво.
0243    У планину истурише стражу,
0244    Младо момче Саву Лаковића.
0245    А кад Сава опазио војску,
0246    Брзо Сава у чардаку дође,
0247    Те он своју свободи дружину:
0248    "Не бојте се, моји соколови!
0249    "Јер је турска изметена војска,
0250    "Јутрос ћемо добити јунаштво."
0251    Један другом слободу даваше:
0252    "Немојте се који препанути,
0253    "Ал’ далеко пушку изметнути,
0254    "Док не дођу Турци до чардака,
0255    "Да на празно пушке не падају."
0256    У то војска на Кравицу дође,
0257    Стадоше се раздвајати Турци:
0258    Узе Дервиш половину војске,
0259    Па он пође на Карамалинско
0260    А на Мирка, очина крвника;
0261    А Мушовић половину војске,
0262    Па он оде Стругу зенђиломе,
0263    Те удари Вулову чардаку.
0264    У то Дервиш на Малинско дође,
0265    Па кроз војску коња нагоњаше,
0266    "И овако Турчин говораше:
0267    "Ко је јунак од моје ордије,
0268    "Да запали Миркова чардака,
0269    "Ал’ уграбит’ с Алексића главу,
0270    "Ево дара три оке дуката
0271    "И мојега хата најбољега."
0272    Ту се многи сутекоше Турци,
0273    Да запале Миркова чардака,
0274    Ал’ уграбе с Алексића главу.
0275    Отолен су полазили Турци.
0276    Кад с’ чардаку примакоше близу,
0277    Док испаде турско момче младо,
0278    Којено се захвалило било,
0279    Да ће узет’ Алексића главу,
0280    Ал’ запалит’ бијела чардака,
0281    Пак наћера коња на чардаку.
0282    Виђоше га из чардака момци,
0283    Не могоше срцу одољети.
0284    Доклен дође до чардака близу,
0285    Док пукоше три пушке јуначке,
0286    Погодише на коњу Турчина,
0287    И с грдном га раном саставише,
0288    Но га добар дорат уносаше.
0289    Кад унесе њега у ордију,
0290    Кад виђоше ојађели Турци,
0291    Ђе се бију из чардака момци,
0292    Сваки себе метериза гради,
0293    Пак се огњем бију из пушака,
0294    У Турака пушке арчалије,
0295    А у њима љуте синџирлије,
0296    Па у чардак огањ обараху,
0297    Од чардака ћепанице скачу,
0298    А по њему разгоњаху стражу.
0299    Ал’ се лако ускоци не даду.
0300    Одмичу се Турци од чардака,
0301    Док на Вула Турци ударише,
0302    И ту пуче пушка из чардака.
0303    Те обрани серашћера војсци,
0304    Рањена га раја доватила,
0305    Те га носе у турску ордију.
0306    Оде јека на четири стране.
0307    То зачуо Бегане сердаре,
0308    Ђе удрише на ускоке Турци,
0309    Па доватиарачли шејшану,
0310    А за њима браћа Требјешани,
0311    Докле Стругу зенђиломе до’ше,
0312    Па с Турцима заметнуо кавгу.
0313    Одоше се Турци измицати,
0314    За њима се сердар примицати.
0315    А ту Турци оставише друга
0316    Од Турака Ненезића Вука,
0317    Пак у Турке удари нерука.
0318    Одмакли се Турца од чардака,
0319    Чардаку се отворише врата,
0320    А излеће сератлија млада,
0321    А на име попе Миловане,
0322    Гола носи у рукама ножа.
0323    А какав је попе Миловане!
0324    Но ти попе о души не ради,
0325    Него кавгу у крајини тражи,
0326    Не би ли се у њој намјерио,
0327    Не би л’ лтурску главу уграбио.
0328    Како трчи, овако говори:
0329    "А јуриш’те, браћо моја драга,
0330    "Ко би данас на смрт помислио,
0331    "Да од њега не остане трага!
0332    "Кога данас суђен данак нађе,
0333    "Они, браћо, умирати неће."
0334    Отолен су потрчали момци,
0335    А пред њима појађели Турци.
0336    Док одоше испадат’ коњици,
0337    Као јунак Вујачић Стеване,
0338    Па у Турке коња угоњаше,
0339    Те разгоња на буљуке Турке.
0340    Како су се препанули Турци,
0341    Турцима се бјеше учињело
0342    Три су главе на коњу витезу,
0343    А три главе на добру јунаку.
0344    Отолен су Турци побјегнули,
0345    Добјежаше Миркову чардаку.
0346    Онда обје побјегоше војске.
0347    Тадар Дервиш коња нагоњаше,
0348    И потеже сабљу од мегдана,
0349    Да устави да се бију Турци.
0350    На њ’га Турци друге повадише,
0351    Да би боље Турци побјегнули.
0352    Од чардака одмакоше Турци,
0353    Из чардака испадоше момци,
0354    Па у Турке јуриш учинише.
0355    Мили Боже, на свему ти вала!
0356    Да је коме стати те гледати,
0357    Шта се чини по Карамалинском
0358    Од несретње Дервишеве војске!
0359    Колико је силе и ордије,
0360    Само сердар су педесет друга!
0361    Ала банда велика је кавга,
0362    Нож сијева, крв се пролијева.
0363    Што ускоци разгоњаху Турке!
0364    Као јунак попе Миловане,
0365    Он улеће у турску ордију,
0366    Па он силне Турке разгоњаше,
0367    И он живе фаташе војнике.
0368    Ришћани се крстом прекрстише,
0369    Но многога попе пролазаше,
0370    Тек му узми свијетло оружје,
0371    И пристиже Џаферовић-Муја,
0372    Пак га попе уфатио жива,
0373    По турском га позна одијелу,
0374    Те му живу одас’јече главу,
0375    Сердар дође Лакту каменоме,
0376    Нађе брата мртва Радована,
0377    Ту се бјеше мртав изврнуо.
0378    На њ се сердар није ни сврнуо,
0379    До протрча долу Бјелошеву,
0380    И ту стиже турско момче младо,
0381    Те Турчину посијече главу.
0382    Од бијела Миркова чардака
0383    До широка Дола Бјелошева,
0384    Ту педесет одсјекоше глава,
0385    Рањенику ни есапа нема.
0386    Нека млади пролијећу момци,
0387    И кидају од Турака главе.
0388    Него Круна, Лаковића мајка,
0389    Ђе уфати до три Јерковића,
0390    Па им скиде ђузел-одијело,
0391    Те оружје ускоцима дава.
0392    У томе су боја раздвојили,
0393    Одоше се вртати јунаци
0394    Бијелому Миркову чардаку,
0395    Доносити од Турака главе.
0396    Али Саве Лаковића нема.
0397    Доцно Сава Лаковићу дође,
0398    И донесе од Турчина главу.
0399    Отолен се дигоше јунаци
0400    На Цетиње Петровић-владици,
0401    Мртве турске понијеше главе.
0402    Владика их добро дароваше,
0403    Даде сваком војничке медаље.
0404    Јер ко није задобио главу
0405    Из срца је помислио свога,
0406    Ако боја биде и јунаштва,
0407    Голи главу посијећи нећу,
0408    Ал’ заисто своју изгубити.
0409    Дивно ти је добити јунаштво,
0410    Е је оно и слава и дика.