Радуловић Симо

Радуловић Симо

0001    Мала ми се чета подигнула,
0002    Отклен се је вазда подизала,
0003    Од крваве од Горице Црне,
0004    Пред четом је Радуловић Симо,
0005    А за њиме тридесет хајдуках.
0006    Чета пође уз Херцеговину.
0007    Ту их мркла нојца пристигнула,
0008    И бијели данак освануо.
0009    Па говоре тридесет хајдуках:
0010    "Аранбаша, Радуловић-Симо,
0011    "Хоћемо ли данас починути?"
0012    Ал’ је Симо њима бесједио:
0013    "Да идемо у Тису планину,
0014    "И ту ћемо данас дановати."
0015    Па пођоше у Тису планину.
0016    У планини трудни починуше,
0017    Поред себе стражу поставише,
0018    Оставише момче Црногорче,
0019    Да он чува стражу на дружину.
0020    Кад угледа вељу трговину,
0021    Трговину хиљаду овновах,
0022    Ђе је ћера Звизда Хасан-ага,
0023    Он је ћера Рисну бијеломе,
0024    А у Рисну Ћеловић-сердару,
0025    Ал’ га прати своја породица:
0026    До тридесет ваљаних Никшића,
0027    Пред њима је Марка Хусејине.
0028    Када их је момче угледало,
0029    Л’јепо момче у дружину пође,
0030    И дружини право кажеваше.
0031    Ал’ говори Радуловић Симо:
0032    "Послушајте, сва дружино моја,
0033    "Кад сам био у град у Никшиће,
0034    "Братимих се Марком Хусејином,
0035    "Један другом вјеру зададосмо
0036    "Да нећемо један на другога
0037    "Ударити ђе се састанемо.
0038    "Него скочи једно момче младо,
0039    "И дозови Марку Хусејина,
0040    "Нека даде меса за дружину
0041    "За вечеру за тридесет другах,
0042    "Поздравља га Радуловић Симо."
0043    Ал’ му вели Марка Хусејине:
0044    "Иди отлен, момче Црногорче,
0045    "Ја не дајем меса за хајдуке."
0046    А вели му Звизда Хасан-ага:
0047    "Подај меса, Марка Хусејине."
0048    Али Марка њему бесједио:
0049    "Меса не дам без боја јуначка."
0050    Кад разумље момче Црногорче,
0051    Он отрча у своју дружину,
0052    И дружини право кажеваше.
0053    Кад дружина њега разумјела,
0054    Све поскочи на ноге јуначке,
0055    Окренуше зеленом планином.
0056    На Златицу Турке претекоше,
0057    Западоше друму око пута,
0058    Покрише се у лист и у траву.
0059    Али соко Радуловић Симо,
0060    Он јелову посијече грану,
0061    И поби је насред друма пута,
0062    За њоме се Симо заклонио.
0063    Ал’ ето ти веља трговина,
0064    Пред њом ти је Марка Хусејине,
0065    Скаче б’јесно од греде до греде
0066    С голом сабљом у бијелу руку,
0067    А овако Туре говораше:
0068    "Нанеси ме, Боже, на кавуре,
0069    "На хајдука Радуловић-Сима
0070    "Да пасију одсијечем главу."
0071    А када га Симо разумио,
0072    Па ми пали свога џевердара,
0073    И погоди Марка Хусејина,
0074    Црном га је земљом саставио,
0075    Па му русу одсијече главу,
0076    Пољуби је и два и три пута,
0077    Па је бача на траву зелену.
0078    Тада сложно на Турке удрише,
0079    Посјекоше тридесет Турака,
0080    Ма утече Звизда Хасан-ага.
0081    А не би га ни он утекао,
0082    Но га добар коњиц избавио,
0083    И узеше вељу трговину,
0084    Одагнаше ломној Гори Црној.
0085    То је било када се чинило,
0086    А ми, браћо, здраво и весело!