Станков Радоња и Џидић Аган

Станков Радоња и Џидић Аган

0001    Чета се је мала подизала
0002    Од Црнацах села маленога,
0003    Пред четом је Стаков Радоване,
0004    А за њим је Јовашев Брацока,
0005    За Брацоком седам-осам друга.
0006    Хојде чета зеленом планином,
0007    И умину низ питому Жупу,
0008    Докле дође према Оздринића
0009    У бијелу Џулупову кулу,
0010    И ту бјеше чета запанула.
0011    Сва дружина сана уфатила,
0012    До не спава Стаков Радоване,
0013    Но све гледа Оногошту граду.
0014    Ал’ с’ од града отворише врата,
0015    Изљегоше млоги посленици,
0016    Најпослије бјеше излазило
0017    Нова кола и осам волова,
0018    Пред њима је Џидићу Агане,
0019    И за њим су три-четири друга,
0020    Они иду Сливљем зеленијем.
0021    Но Радован буђаше дружину:
0022    "Ха диг’те се, браћо и дружино!"
0023    Хитро бјеху на ноге скочили,
0024    Западоше кули под пенџерах,
0025    И Агана близу напуштише.
0026    Пушку пали Стаков Радоване,
0027    Те он гађа Џидића Агана.
0028    Добро гађе, ема жље погађе.
0029    Ного бјежи Џидића Агане,
0030    Бјежи Туре пољем зеленијем.
0031    Али вика Стаков Радоване:
0032    "Ја ђе си ми, Јовашев Брацока,
0033    "Е утече Туре у Нихшиће."
0034    Брацока се намјерио близу,
0035    Од образа танку пушку пали,
0036    Те Турчину ногу саломио,
0037    Туре паде, Радован припаде,
0038    Уграби му од раменах главу,
0039    Узеше му свијетло оружје,
0040    И узеше кола и волове;
0041    Саломише кола у комате,
0042    А волове дома оћераше,
0043    И дођоше здраво на дворове.