Смрт двије младожење

Смрт двије младожење

0001    У Богића у Морачу доњу
0002    У њега се три весеља граде:
0003    Кћер удаје, а два жени сина,
0004    Кћер удаје у Васојевиће,
0005    А синове жени из Дробњаках.
0006    Он окупи сватах пет стотина,
0007    Поведе их зеленом планином,
0008    Докле дође у племе Дробњаке.
0009    Ту сватове димно дочекали,
0010    Дадоше им даре и ђевојке,
0011    И ојдоше зеленом планином.
0012    Кад дођоше Брду Млијечноме,
0013    Ного вика војводе Богићу:
0014    "Сад сватови коње разиграјте,
0015    ”Ко најпрви дође Јели Крњој,
0016    "Хоћу њега послат’ на муштулук."
0017    Сви сватови коње разиграше,
0018    Ма најпрве двије младожење.
0019    Послаше их у Морачу доњу.
0020    Кад дођоше у Плочник планину,
0021    Ту је њима лоша срећа била,
0022    Е их турска чета дочекала,
0023    Обојици главе окинула,
0024    Узеше им коње и оружје,
0025    Па играју од Нихшића Турци,
0026    Главама се бјеху посилили,
0027    Оно чуше кићени сватови,
0028    Потрчаше, Турке претекоше,
0029    И с Турцима џанак заметнуше,
0030    Посјекоше дванаест Тураках;
0031    Оњен нину браћу покопаше.
0032    А да видиш жалост од војводе,
0033    Ка’ је своје снахе дофатио,
0034    И јаглаке на њих омрчио,
0035    Заплака се ка дијете мало,
0036    Па их бјеше Богић пригрлио,
0037    Ондоле их натраг оправио,
0038    И њима је ријеч говорио:
0039    "Хајте с Богом, моје снахе миле,
0040    "Ко ве срете, синко, да не рече,
0041    "Да не рече, е сте бјегунице,
0042    "Но да свак зна е сте удовице
0043    "Ка с’ ископа кућа војводина."
0044    ??
0046    ??
0048    ??
0050    ??