Бој на Вртијељци (1685)

Бој на Вртијељци (1685)

0001    Зафали се турско момче младо,
0002    Зафали се на Ријеки малој,
0003    Силно Туре Селимовић Ибро,
0004    Да ће жесток мегдан написати,
0005    Жесток мегдан на Његуше равне
0006    А на име Богдановић-Иву.
0007    Како рече, тако учинио,
0008    Па написа лист књиге бијеле,
0009    Тер је шиље на Његуше равне,
0010    А на руке Богдановић-Иву.
0011    Овако му у тој књизи пише:
0012    "Силни Иво, од Његуша кнеже,
0013    "Камо, кнеже, буле турске младе,
0014    "Што је тебе заробио бабо?
0015    "Камо, кнеже, цареви карвани,
0016    "Што је тебе освојио Бабо?
0017    "Него, Иво, од Његуша кнеже,
0018    "Ти сакупи Његушке делије,
0019    "Ја ћу моје Крајичнике Турке,
0020    "На Цетиње да се састанемо,
0021    "И јуначки мегдан да делимо."
0022    Када кнеза књига допанула,
0023    Ону гледа, а другу ми пише,
0024    Тер је шаље у Перасту граду,
0025    А на руке Пивљанину Бају.
0026    Овако му у тој књизи пише:
0027    "Пријатељу, Пивљанине Бајо,
0028    "Ево ми је књига допанула
0029    "Од Турчина Селимовић-Ибра,
0030    "Да му идем на мегдан јуначки,
0031    "И да водим Његуше делије.
0032    "Да је, брате, теби допанула
0033    "Од Требиња или од Травника,
0034    "Ја бих, брате, пошао за тебе,
0035    "Али бих ти у помоћ дошао,
0036    "И довео све Његуше моје.
0037    "Но те молим, дођи ми помоћи,
0038    "И доведи Перашке делије."
0039    Другу пише у Которе граду,
0040    А на руке Грбичића Зану.
0041    Овако му у тој књизи пише:
0042    "Властелине, Грбичића Зано,
0043    "Ево ми је књига допанула
0044    "Од силнога Селимовић-Ибра,
0045    "Да му идем на мегдан јуначки,
0046    "И да водим све Његуше моје
0047    "Да је, брате, тебе допануло
0048    "Од Новога или Дубровника,
0049    "Ја бих доша’ у помоћи тебе,
0050    "И довео све Његуше моје.
0051    "Но те молим, дођи ми помоћи,
0052    "И доведи све Приморце твоје."
0053    Трећу пише катунској нахији,
0054    И све зове по избор главаре.
0055    Овако им у тој књизи пише:
0056    "Славни бани, све уздање наше,
0057    "Ево ми је књига допанула
0058    "Од Турчина Селимовић-Ибра,
0059    "Да му идем на мегдан јуначки
0060    "Баш на мјесто на поље Цетињско,
0061    "И да водим све Његуше моје,
0062    "А он купи по Крајини војску,
0063    "По свој Босни и по Арбанији.
0064    "Него, бани, на гласу јунаци,
0065    "Ви купите наше Црногорце,
0066    "На Цетиње да се састанемо."
0067    Брже бани њега послушаше,
0068    И у брзо војску сакупише,
0069    И с њом иду на поље Цетињско.
0070    Ту находе Богдановић-Ива,
0071    И с њиме су Његушке делије.
0072    На границу стражу поставише.
0073    Али мало потрајало вр’јеме,
0074    Повикнула са границе стража:
0075    "А на ноге, млади Црногорци,
0076    "Лакше би се звезде пребројиле
0077    "Него турска на искупу војска."
0078    Када бани гласе разумљеше,
0079    Брзо своју војску наредише,
0080    У граници Турке дочекаше.
0081    Па дозива Богдановић Иво:
0082    "Ђе си, Туре, Селимовић-Ибро,
0083    "Ево мене на мегдан јуначки."
0084    Али Ибро Иву одговара:
0085    "Нема мејдан, Богдановић-Иво,
0086    "С војском влада паша Ахмет-паша,
0087    "Паша хоће да вас ухарачи."
0088    Ал’ му вели Богдановић Иво:
0089    "Тако ли је, турска потурице!"
0090    Па ти пали свога џевердара,
0091    А покличе младе Црногорце,
0092    Удрише се огњем из пушаках.
0093    Ту се бише два бијела дана,
0094    С обје стране многи изгибоше.
0095    А када је при вечери било,
0096    Побјегоше Турци низ нахију.
0097    Црногорци сташе на Врт’јељку.
0098    Ту погибе Пивљанине Бајо
0099    Од Пераста први харамбаша,
0100    И барјактар Марићевић Нико
0101    Од Његуша мјеста јуначкога,
0102    И још с њиме многи витезови.
0103    То је било када се чинило,
0104    А ми браћо здраво и весело!