Чета Пивљанина Баја

Чета Пивљанина Баја

0001    Чета се мала подигнула
0002    Од Приморја мјеста питомога,
0003    Пред четом је Бајо Пивљанине,
0004    За Бајом властелине Стефо,
0005    За њима су тридес хајдука,
0006    Отидоше ломном Гором Црном,
0007    Док дођоше у ломна Корита,
0008    Ту је чета трудна починула.
0009    Но да рече Пивљанине Бајо:
0010    "Ђе ћемо с четом ударити?"
0011    Но говори од Приморја Станко:
0012    "Ја сам, браћо, шићар запазио
0013    "У Петњицу Караџића кулу,
0014    "Ту је благо свије Дробњаках,
0015    "Ту ће бити шићар за дружину."
0016    Но да рече Пивљанине Бајо:
0017    "А немо’те моја браћо драга,
0018    "Јер су на зло вазда од Турака,
0019    "Грехота је да их похарамо."
0020    Но да рече властелине Стефо:
0021    "А немо’те, браћо, на хришћане.
0022    "Ја знадем за чету шићара,
0023    "Бијелу Љубовића кулу
0024    "Накрај б’јела Невесиња града,
0025    "Око куле камена авлија,
0026    "У авлију дванаест дућана,
0027    "На њих сједи дванаест хаџија,
0028    "А у кулу је Хајкуна ђевојка,
0029    "То је кћерца бега Љубовића.
0030    "Бега никад у дворове нема.
0031    "Ако би ни Бог и срећа дала,
0032    "Да дворове њему похарамо,
0033    "И Туркињу младу заробимо,
0034    "Дајте ми је за вјерену љубу,
0035    "Ја ћу вама хиљаду цекинах."
0036    Ондолен се бјеху подигнули,
0037    На бијелу кулу ударише,
0038    Посјекоше дванаес хаџија
0039    И два сина бега Љубовића,
0040    По двору покупише благо,
0041    Заробише Хајкуну ђевојку.
0042    Но трнуше Турци с Невесиња,
0043    Убише боја с хајдуцима.
0044    Ного пуче пушка од Тураках,
0045    И погоди властелина Стефа,
0046    Десну му је руку саломила.
0047    Побјегоше зеленом планином.
0048    Дођоше у Приморје рамно,
0049    Ту Стефу дадоше ђевојку,
0050    И сувише педесет цекина,
0051    И видали га док га извидали.
0052    То је било кад се чинило.