Млади Маријан

Млади Маријан

0001    Вино пију Сењани јунаци
0002    У Пролому високој планини,
0003    Гди су јеле за небо препете.
0004    Чаша иде од руке до руке,
0005    А кад дође Мијету у руке,
0006    Ал’ беседи Мијат арамбаша:
0007    "О дружино, моја браћо драга,
0008    "Кто ће ићи у Јајца пребела,
0009    "Да донесе леба пексимета,
0010    "Да донесе сваком по опанке,
0011    "Арамбаши местве и опанке,
0012    "И дувана, екмека јуначка,
0013    "Аршин чохе место обојака?"
0014    Сви јунаци ником поникоше,
0015    И у црну земљу погледаше.
0016    Не погледа млади Маријане,
0017    Већ беседи млади Маријане:
0018    "Да мој стриче, Мијате ајдуче,
0019    "Ја ћу ићи у Јајца пребела."
0020    Ал’ беседи Мијате ајдуче:
0021    "Ти не иди у Јајца пребела,
0022    "На теби је бегова кошуља,
0023    "На теби су токе Атлагића,
0024    "За појасом ножи Ренковића,
0025    "А у Јајцу дивно коло игра,
0026    "У том колу Ајкуна девојка,
0027    "Белим ће те зубом насмејати,
0028    "Црним ће те оком заиграти,
0029    "А ти си ми дете јогунасто,
0030    "Ватаћеш се у то коло дивно,
0031    "Засјаће се токе Атлагића,
0032    "Забелиће с’ бегова кошуља,
0033    "Опазиће ноже Ренковића."
0034    Ал’ не слуша млади Маријане,
0035    Већ он оде у Јајца пребела.
0036    Ал’ у Јајцу дивно коло игра,
0037    И у колу Ајкуна девојка.
0038    Како дође млади Маријане,
0039    Белим га је зубом насмејала,
0040    Црним га је оком заиграла.
0041    Маријан је дете јогунасто,
0042    Увати се у то коло дивно
0043    Баш до оне Ајкуне девојке,
0044    Па се дете јесте разиграло,
0045    Те распетља пуца на долами,
0046    Забели се бегова кошуља,
0047    Засјаше се токе Атлагића,
0048    Опазише ноже Ренковића.
0049    Ал’ повика Ајкуна девојка:
0050    "Што сте стали, девет Ренковића,
0051    "Уватите младог Маријана,
0052    "Скините му бегову кошуљу,
0053    "Повратите ноже Ренковића,
0054    "И скините токе Атлагића."
0055    Ђипило је девет Ренковића,
0056    Уватише младог Маријана,
0057    Везаше му руке наопако,
0058    Бацише га на дно у тавницу.
0059    Чекао га Мијате ајдуче,
0060    Чекао га за три летња дана.
0061    Кад четврти данак настануо
0062    Књигу пише Мијате ајдуче,
0063    Не пише је чим се књига пише,
0064    Нит’ је пише на чему се пише,
0065    Већ је пише по кори церовој,
0066    Па је пише лаким буздованом,
0067    И шиље је у Јајца пребела,
0068    Шиље књигу на име кадији
0069    "Пуштај мене дете Маријана,
0070    "Ако ли га ти пустити нећеш,
0071    "Послаћу ти тридест мила друга,
0072    "Малу Стегу и црна Гаврана,
0073    "Стега стеже црни Гавран веже,
0074    "Кад га веже срце му се стеже,
0075    "Баш Угљешу и војводу Гојшу,
0076    "И Симића сина вилинога,
0077    "Још к отоме Јерка чобанина,
0078    "Који носи дренову батину,
0079    "Седам ока суве дреновине,
0080    "Три карике пуно девет ока,
0081    "Све цериће по гори посуше,
0082    "За њим каса деветоро паса,
0083    "И десета куја од штенаца,
0084    "Врпци му се пустимице вуку,
0085    "За врпцима оломача трња,
0086    "Уватићу Ајкуну девојку,
0087    "Живој ћу јој очи извадити,
0088    "Па ћу слепу у свет оправити."
0089    Кад кадија књигу разгледао,
0090    Ал’ беседе Турци јаничари:
0091    "Пуштај врага из нашега града,
0092    "Да не чини смрада око града."