Чета од Кладуше Муја (комад од пјесме)

Чета од Кладуше Муја (комад од пјесме)

0001    Чету купи од Кладуше Мујо,
0002    Све јунаке бољи од бољега,
0003    А крвнике гори од горега;
0004    Па он прође уз Пролог планину:
0005    Напред иде од Кладуше Мујо,
0006    И он носи копље на рамену,
0007    И на копљу од међеда глава,
0008    Па зијева од међеда глава,
0009    Реко би, као да је жива
0010    А за њиме Тале на кулашу,
0011    У њега је сабља окована,
0012    И на сабљи триста синџирића,
0013    На свакоме триста трепетљика,
0014    Сабља звекне, а планина јекне,
0015    А за њиме Ковачина Рамо
0016    На ђогату коњу великоме,
0017    И он носи лака џевердана,
0018    На њему је до тридесет пафти,
0019    Свака пафта од десет дуката.
0020    А што му је пафта до нишана,
0021    Она му је од тридест дуката,
0022    И у њој је алем камен драги,
0023    По коме се види погледати
0024    У поноћи као и подне;
0025    А за њиме тридесет Турака
0026    На атима а под миздрацима.
0027    Отидоше кроз Пролог планину.
0028    Кад дођоше у Котаре равне,
0029    Ту нађоше хиљаду оваца,
0030    И за њима дванаест чобана,
0031    Међу њима дијете Тадија,
0032    Кад виђеше Кладушани Турци,
0033    У чобане јуриш учинише,
0034    Исјекоше дванаест чобана,
0035    Међу њима дијете Тадију,
0036    Оћераше хиљаду оваца,
0037    Отидоше у кршну Кладушу,
0038    Ал’ повика са Пролога вила:
0039    ”О чу ли ме од Сења Иване!
0040    ”Ђе си Иво? ниђе те не било!
0041    ”Изгибе ти дванаест чобана,
0042    ”Међу њима дијете Тадија;
0043    ”Ис’јече их од Кладуше Мујо
0044    ”И оћера хиљаду оваца. ”
0045    А кад чуо од Сења Иване,
0046    Он дозива Гавран-барјактара:
0047    ”О чу ли ме, Гавран-барјактаре!
0048    ”Ти изнеси зелена барјака,
0049    ”Удари га у зелену лонџу,
0050    ”Брже купи тридесет Сењана,
0051    ”Све јунаке боље од бољијех;
0052    ”А крвника горих од горијех;
0053    ”Да трчимо у Котаре равне,
0054    ”Погибе нам дванаест чобана
0055    ”Међу њима дијете Тадија. ”
0056    А кад чуо Гавран-барјактаре,
0057    Удрише му сузе низ образе,
0058    Па узима крсташа барјака,
0059    Удари га у зелену лонџу
0060    И сакупи тридесет Сењана,
0061    Отрчаше у Котаре равне.
0062    Кад дођоше у Котаре равне,
0063    Али стоје два врана гаврана
0064    На Тадину лицу бијеломе,
0065    Очи пију, б’јело лице грде;
0066    Ал говори од Сења Иване:
0067    [.......................................]