Војвода Јанко и цар Отмановић

Војвода Јанко и цар Отмановић

0001    Књигу пише царе Отмановић,
0002    Посла је у Сибињу граду
0003    А на руке војеводи Јанку:
0004    ”Чу ли мене, од Сибиња Јанко,
0005    ”Оправи ми Бановац-Секулу,
0006    ”Око њега дванаест бановах,
0007    ”Е Турћији земљи дојадише.
0008    ”Не зовем их да их посијечем,
0009    ”Но их хоћу, Јанко, потурчити. ”
0010    Кад је Јанка књига допанула,
0011    Књигу гледа из гласа се смије,
0012    Па ми књигу бановима каже.
0013    Другу књигу Јанко направио,
0014    У књигу се цару поздравио.
0015    ”Чујеш ли ме, цар-Отмановићу,
0016    ”Ја не судим, царе, с бановима,
0017    ”А ја имам бољијех бановах
0018    ”Од Секула с његовом дружином.
0019    ”Ема, царе, кад си наумио,
0020    ”Ти окупи триста сератлија,
0021    ”Међу њима хоџу и кадију,
0022    ”А за њима туре сунетлију
0023    ”А пред њима Бећир-бега твога
0024    ”Оправи их у Сибињу граду,
0025    ”Да потурче цијела Сибиња. ”
0026    Каде цара књига допанула,
0027    И кад виђе шта му књига пише,
0028    Посили се, Турке оправио,
0029    Оправи их у Сибињу граду,
0030    Димно Јанко Турке дочекује,
0031    Па дофати царев’ Бећир-бега,
0032    Поведе га на своје дворове,
0033    Па му даје кафу и ракију,
0034    И осталу сваку ђаконију.
0035    Но да видиш царев’ Бећир-бега,
0036    За бапка је ријеч говорио:
0037    ”Камена ти госпоштина, бабо,
0038    ”При Јанковој у Сибињу граду. ”
0039    Ема Туре своју вјеру фали.
0040    Када сјутра о зорици било,
0041    Тек удриле славје у лугове,
0042    Запуцаше на Сибињ’ лубарде,
0043    Стресају се куле и чардаци.
0044    Препаде се царев Бећир-бего,
0045    Сано скочи Туре из аљинах,
0046    Па је Јанку ријеч говорило -
0047    ”О за Бога, војевода Јанко,
0048    ”Што је тутањ на Сибињу граду? ”
0049    А Јанко му ријеч говорио:
0050    ”А не бој се, царев Бећир-бего,
0051    ”Е се ноћас Сибињ потурчио,
0052    ”И твојо се вјери посилио
0053    ”И зором је шамлак учинио. ”
0054    Но говори царев Бећир-бего:
0055    ”Хајде, Јанко, да се опашемо,
0056    ”И бињише силне пригнемо,
0057    ”Да дугачке луле запалимо,
0058    ”Да идемо у Сибињу граду,
0059    ”Да уводим бедем од Сибиња,
0060    ”Могу л’ наши топови поднијет’
0061    ”Е у Сибињ хоћу царовати. ”
0062    Па с ондолен оба подигоше,
0063    И пођоше низ Сибињу граду.
0064    Кад дођоше под бедем од град,
0065    Но да рече војевода Јанко.
0066    ”Ну погледа’, царев Бећир-бего,
0067    ”Како ти се Сибињ потурчио.
0068    ”Димно ли се бедем окитио
0069    ”Све главама од триста делија.
0070    ”Сада вићи, царев Бећир-бего,
0071    ”Може ли ти царство поднијети. ”
0072    Но је Туре главе погледало,
0073    Свака жђаше, Цариград гледаше.
0074    Пође Туре на Сибињска врата,
0075    О њих виси хоџа и кадија,
0076    Међу њима Туре сунетлија.
0077    Ал’ се шета дванаест бановах,
0078    И пред њима Бановац Секула,
0079    Секула га изгубит’ хоћаше,
0080    Но не даде војевода Јанко,
0081    Но му даде коња и оружје,
0082    Оправи га цару у Стамболу.
0083    Кад је царе сина угледао,
0084    Велики му шамлак учинио,
0085    Он омиче триста лубарадах,
0086    И пе стотин’ шибах дугачкијех.
0087    Те је царе сину бесједио:
0088    ”Добар доше, Бећир-беже сине,
0089    ”Је ли ти се Сибињ потурчио,
0090    ”Је ли бедем наредан за царство? ”
0091    Но му Бећир ријеч проговара:
0092    ”Димно се је Сибињ потурчио,
0093    ”А љепше се бедем октио,
0094    ”Све главама од триста делија,
0095    ”Свака жђаше, у тебе гледаше,
0096    ”А на врата хоџу објесише,
0097    ”Објесише хоџу и кадију,
0098    ”Међу њима Туре сунетлију.
0099    ”Ава’ , бабо, памет изгубио!
0100    ”Да мудрине у Србију нема
0101    ”До једнога војеводе Јанка,
0102    ”Надмудриће у свијет свакога;
0103    ”А да није у свијет јунака,
0104    ”До јунака Бановац-Секуле,
0105    ”Он би Турској земљи додијао. ”