Марко Краљевић и вила бродарица

Марко Краљевић и вила бродарица

0001    Гором језди Краљевићу Марко,
0002    Гором језди, а гором беседи,
0003    ”Чарна горо, да те Бог убије!
0004    ”Кад у теби ладне воде нема,
0005    ”Већ ја хоћу коња да закољем
0006    ”Да с’ напијем крви од коњица. ”
0007    Ал’ беседи бродарица вила:
0008    ”Не кољ’ коња, Краљевићу Марко,
0009    ”Не кољ’ коња, не чини наино,
0010    ”Не погани тела ришћанскога,
0011    ”Већ ти пођи мало у напредак,
0012    ”У напредак има вода ладна,
0013    ”Ал’ је тешка бродарина, Марко:
0014    ”Од коњица узмем поводника,
0015    ”Од пешица оба ока чарна. ”
0016    Пође Марко мало у напредак,
0017    И он нађе ту водицу ладну,
0018    Те приниче ладну воду пити.
0019    Није с’ Марко воде ни напио,
0020    Ал’ долети вила бродарица:
0021    ”Плаћај, Марко, бродарину тешку! ”
0022    Њој беседи краљевићу Марко:
0023    ”Ој Бога ти, бродарице вило,
0024    ”Ти погледај томе јарком сунцу,
0025    ”Како игра и гора и вода,
0026    ”Ди ти иштеш бродарину тешку. ”
0027    Зла несрећа вили прискочила,
0028    Те погледа томе јарком сунцу.
0029    Удари је Краљевићу Марко,
0030    Удари је лаким буздованом,
0031    Удари је међу плеће бело.
0032    Те како је лако ударио,
0033    Буздовану отпадало перје,
0034    Паде мртва црној земљи вила.
0035    Иде Марко гором певајући,
0036    Па беседи Краљевићу Марко:
0037    ”Ко ј’ уморан, нека се одмара,
0038    ”Ко је младо нека ружу бере,
0039    ”Ко је жедно нека воду пије,
0040    ”Од данаске бродарине нема,
0041    ”Ја сагубих бродарицу вилу. ”