Грешници на оном свијету

Грешници на оном свијету

0001    Молила се Христосова мајка:
0002    “Дај ми, Боже, до три верне слуге:
0003    “Светог Петра и светог Илију
0004    “И са њима светог Пантелију,
0005    “Да ме воде сунцу на Заоде,
0006    “На Заоду многи огањ гори,
0007    “А на огњу многи мученици,
0008    “Да ја гледам многе мученике.”
0009    Бог јој даде до три верне слуге:
0010    Светог Петра и светог Илију
0011    И са њима светог Пантелију,
0012    Одведоше ј’ сунцу на Заоде,
0013    На Заоду многи огањ гори,
0014    А на огњу многи мученици:
0015    Једном горе ноге до колена,
0016    Другом горе руке до лаката,
0017    Трећем гори лице под очима,
0018    А четвртом уста под мустаћи;
0019    Туна беше двоје обешени,
0020    Да би за што, не би ни жалио,
0021    Већ удицом млади за језике;
0022    Туна беше зелено језеро,
0023    По језеру гола баба плива,
0024    Она вата једну кору леба,
0025    Она вата, уватит’ не може.
0026    Па говори Христосова мајка:
0027    Ој Бога та, громовник Илија !
0028    “Шта је грешан Богу сагрешио,
0029    “Сагрешио и Богу и људма
0030    “Те је таки мука допануо,
0031    “Те му горе ноге до колена ?”
0032    Онда рече громовник Илија:
0033    “Ој Бога ми, Христосова мајко !
0034    Јесте грешан Богу сагрешио :
0035    “Кад је био на ономе свету,
0036    “Имао је брата старијега,
0037    “Имао је, ал није стимао,
0038    “Погазио брата старијега,
0039    “Прогњевио Бога вишњевога,
0040    “Вишњег Бога и светог Јована;
0041    “Зато горе ноге до колена,
0042    “Гореће му до суда Божијег,
0043    “А кад буде о суду Божјему,
0044    “Потекар ће допанути мука.”
0045    Онда рече Христосова мајка:
0046    “Ој Бога ти, громовник-Илија !
0047    “Што је грешник Богу сагрешио,
0048    “Те му горе руке до лаката ?”
0049    “Ој Бога ми, Христосова мајко,
0050    “Јесте грешник Богу сагрешио:
0051    Кад је био на ономе свету,
0052    “Имао је свога родитеља;
0053    “Замануо својом десном руком,
0054    “Да удари свога родитеља;
0055    “Зато горе руке до лаката,
0056    “Гореће му до суда Божијег,
0057    “Када буде о суду Божјему,
0058    “Потекар ће допанути мука.”
0059    Онда рече Христосова мајка:
0060    “Ој Бога ти громовник-Илија !
0061    “Шта је грешан Богу сагрешио
0062    “Те му гори лице под очима ?”
0063    “Ој Бога ми, Христосова мајко !
0064    “Кад је био на ономе свету
0065    “Казиво је што видео није;
0066    “Опадо је своју браћу красну
0067    “Код Турчина силе пексијанске
0068    “Зато гори лице под очима,
0069    “Гореће му до суда Божија,
0070    “А кад буде о суду Божјему,
0071    “Потекар ће допанути мука”
0072    Онда рече Христосова мајка:
0073    “Ој Бога ти громовник-Илија!
0074    “Шта је грешан Богу сагрешио
0075    “Те му горе уста под мустаћи?”
0076    “Ој Бога ми, Христосова мајко!
0077    “Кад је био на ономе свету,
0078    “Имао је Богом посестриму,
0079    “Прогњевио Бога вишњевога,
0080    “Вишњег Бога и светог Јована,
0081    “Обљубио Богом посестриму;
0082    “Зато горе уста под мустаћи,
0083    “Гореће му до суда Божијег,
0084    “А кад буде о суду Божјему,
0085    “Потекар ће допанути мука.”
0086    Онда рече Христосова мајка:
0087    “Ој Бога ти громовник-Илија!
0088    “Шта су Богу грешни сагрешили
0089    “Те ј’обоје млади обешено,
0090    ”Да би за што, не би ни жалила,
0091    “Већ удицом млади за језике?”
0092    “Ој Бога ми, Христосова мајко!
0093    “То су биле најближе комшије,
0094    “То је момче и младо девојче:
0095    “Кад су били на ономе свету,
0096    “Чували су стада бијелога,
0097    “Једно другом веру задавало:
0098    “Кад дорасте момче за женидбу,
0099    “А девојче буде за удадбу,
0100    “Да девојку момак узме лепу,
0101    “А девојка за момка да пође.
0102    “Кад дорасло момче за женидбу,
0103    “А девојче младо за удадбу,
0104    “Једно другом ману наодило:
0105    “Неће момак да узме девојке,
0106    “А девојка за момка не оће;
0107    “И тако су веру погазили,
0108    “Прогњевили Бога вишњевога,
0109    “Вишњег Бога и светог Јована,
0110    “Зато висе млади за језике,
0111    “И висиће до суда Божијег,
0112    “А кад буде о суду Божјему,
0113    “Потекар ће допанути мука.”
0114    Онда рече Христосова мајка:
0115    “Ој Бога ти громовник-Илија!
0116    “Шта је баба Богу сагрешила,
0117    “Те је таки мука допанула?”
0118    “Јесте баба Богу сагрешила:
0119    “Кад је била на ономе свету,
0120    “Та је баба већимашна била,
0121    “Од свог срца немала порода,
0122    “Имала је вуне и кудеље,
0123    “Сиротиња њојзи долазила,
0124    “Трудила се, за Бога искала,
0125    “Она није тела поделити,
0126    “Већ изнела једну кору леба,
0127    “Кору леба од петнаест дана,
0128    “Те је њима била поделила,
0129    “Па не дели својом десном руком,
0130    “Веће дели својом левом руком:
0131    “Што је фајда, што је поделила,
0132    “Кад је била срцем зажалила?”