Свети Саво.

Свети Саво.

0001    Збор зборила господа ришћанска
0002    Код бијеле цркве Грачанице:
0003    „Боже мили, чуда великога!
0004    „Куд се ђеде цар-Немање благо,
0005    „Седам кула гроша и дуката?”
0006    Ту се деси Немањићу Саво,
0007    Па говори господи ришћанској:
0008    „Ој Бога вам, господо ришћанска!
0009    „Не говор’те о мом родитељу,
0010    „Не говор’те, не гријеш’те душе:
0011    „Није бабо расковао благо
0012    „На наџаке ни на буздоване,
0013    „Ни на сабље ни на бојна копља,
0014    „Ни добријем коњма на ратове;
0015    „Већ је бабо потрошио благо
0016    „На три славна Српска намастира:
0017    „Једну бабо саградио цркву:
0018    „Б’јел Вилиндар насред горе Свете,
0019    „Красну славну себе задужбину,
0020    „Вјечу кућу на ономе св’јету,
0021    „Да се њему поје летурђија
0022    „Оног св’јета, као и овога;
0023    „Другу бабо саградио цркву:
0024    „Студеницу на Влаху Староме
0025    „Красну славну мајци задужбину,
0026    „Својој мајци царици Јелени,
0027    „Вјечну кућу на ономе св’јету,
0028    „Да с’ и њојзи поје летурђија
0029    „Оног свјета, као и овога;
0030    „Трећу бабо саградио цркву:
0031    „Миљешевку на Херцеговини,
0032    „Красну славну Сави задужбину,
0033    „Вјечну кућу на ономе св’јету,
0034    „Да с и њему поје летурђија
0035    „Оног св’јета, као и овога.”
0036    У глас викну господа ришћанска:
0037    „Просто да си, Немањићу Саво!
0038    „Проста душа твојих родитеља!
0039    „Проста душа, а честито т’јело!
0040    „Што носили, свијетло вам било!
0041    „Што родили, све вам свето било!”
0042    И што рече господа ришћанска
0043    На састанку код бијеле цркве,
0044    Штогођ рекли, код Бога се стекло.