Иван Николин (из Црне горе)

Иван Николин (из Црне горе)

0001    Чета се је мала подизала
0002    А од Спужа града бијелога,
0003    Чета мала, петнаес Турака,
0004    Пред четом је бего Зотовића,
0005    За бегом је Суљо Џаковића.
0006    Оде чета низа Зету равну,
0007    Докле чета у Пенара дође
0008    На дворове Шикмановић-Вука.
0009    Ту их Вуче дивно дочекује,
0010    Доста даје, што је за Турчина.
0011    Ного бего Вуку говорио:
0012    „О тако ти, Шикмановић-Вуче!
0013    „Куда ћемо с четом обрнути?”
0014    Вуче мисли, Бегу говорио:
0015    „Чујеш ли ме, бего Зотовићу!
0016    „Да идемо с четом на границе
0017    „На бијеле владичине овце,
0018    „Него овце имају овчаре,
0019    „Који воде хрте и шљеднике,
0020    „Шљедници те чету опазити,
0021    „Ископати чету Црногорци;
0022    „Но хајдемо у Доње лугове,
0023    „Да чекамо Цеклинске трговце,
0024    „Ту ћемо их исто дочекати,
0025    „Посјећ’ ћемо Црногорску главу,
0026    „Понијет’ је на главицу Спушку,
0027    „Да се мало уставе Брђани,
0028    „Који дају јаде градовима.”
0029    Кад то зачу бего Зотовића,
0030    Од страха се у болест метнуо,
0031    Лежа Туре, главе не дигнуло!
0032    Ондолен се чета покренула,
0033    Пред њом пође Шикмановић-Вуче,
0034    Западоше у Доње лугове,
0035    Да чекају младе Црногорце.
0036    Када сјутра дан и зора дође,
0037    Јесте добри јунак испануо
0038    Од простране ломне горе Црне,
0039    Од Превлаке Николин Иване;
0040    Он је Турску чету угледао,
0041    А кад виђе, е утећ’ не може,
0042    Он за плећи ножа сакриваше,
0043    И ту њега Турци уфатише,
0044    Узеше му пушке обадвије,
0045    У лађу га бјеху убачили,
0046    И водом га бјеху одвозили;
0047    Таде виђи Николин’ Ивана,
0048    Ка’ поштено Турке упитао:
0049    „Ко је овђе бего Зотовића?”
0050    Турци кажу Суља Џаковића.
0051    Таде виђи Николин’ Ивана!
0052    Он извади свога јатагана,
0053    Јатагана испод талагана,
0054    Те удари Суља Џаковића,
0055    Удари га у прси јуначке,
0056    На плећи му јатаган испао,
0057    Па он јунак у воду скочио,
0058    И за лађу рукам’ дофатио;
0059    Маче Иван, да потопи Турке,
0060    Но се Турци преврнут’ не даду,
0061    Већ тргоше ноже од појаса,
0062    На лађу му прсте окидоше;
0063    Таде Иван воду подронио;
0064    Кад при крају бјеше долазио,
0065    На врх воде главу износио;
0066    Но је јунак Шикмановић Вуко,
0067    Од образа танку пушку пали,
0068    И Ивану срце опалио,
0069    Иван паде у дно воде ладне.
0070    Па ондолен Турци отидоше,
0071    Под Жабљак се бјеху увозили,
0072    И ту Суљу ножа извадили,
0073    И онђе му душа испанула.