Чета Спушка (из Црне горе)

Чета Спушка (из Црне горе)

0001    Мала се је чета подигнула
0002    А од Спужа града бијелога,
0003    Чета мала, петнаес Тураках,
0004    Пред њима су до два побратима,
0005    Једно ми је Бошковић-Смаиле,
0006    А друго је Каро Реџовића.
0007    Када чета Височици дође,
0008    Па погледа село Мартиниће,
0009    Али виђе овце Војводића,
0010    Код овацах Стојковића Мато
0011    Од малога села Мартинићах,
0012    К њему су се Турци загонили;
0013    Стаде Мато подагонит’ овце,
0014    Но му вика Бошковић-Смаиле:
0015    „А не бој се, Стојковићу Мато!
0016    „Да л’ нијесмо вјеру уфатили?”
0017    Но ми Мато ријеч проговара:
0018    „О Смаиле, родила те курва!
0019    „Лијепу смо вјеру уфатили,
0020    „Ал’ је танка вјера у Турака,
0021    „Ка’ од вуне конац у везитку.”
0022    А Смаиле танку пушку пали,
0023    Те погоди Стојковића Мата,
0024    Десну му је ногу саломио,
0025    Па на њега Турци кеисаше;
0026    Но је Мато јунак од јунака,
0027    Од образа танку пушку пали,
0028    Те погоди Бошковић-Смаила,
0029    Мртва га је земља дочекала;
0030    Таде скочи Реџовићу-Каро,
0031    Да од Мата посијече главу,
0032    Не да Мато главу без мртвијех,
0033    Од појаса пали пушку малу,
0034    Реџовићу срце опалио,
0035    Па му добру посјекоше главу.
0036    Ондолена побјегоше Турци,
0037    Мртве носе, а овце ћерају,
0038    За њима се поточ подигнула
0039    Од Црнацах и од Мартинићах,
0040    Пред њима је Ђукановић Бего,
0041    Достигоше на Риманић Турке,
0042    Ту с’ убише огњем из пушаках,
0043    И отеше овце свеколике.
0044    Пуче једна пушка од Пиперах,
0045    Те погоди Муја Булинога,
0046    Са земљом га мртва саставила.
0047    Кад то виђе Тодоров Илија
0048    Од Црнацах села каменога
0049    Траже ножа, да га посијече,
0050    Ного пуче пушка од Тураках,
0051    Те Илији срце покосила,
0052    И на томе боја раздвојише.