Старина Новак и дели Радивоје

Старина Новак и дели Радивоје

0001    Вино пије Старина Новаче
0002    У зеленој гори Романији,
0003    Шњиме пије брате Радивоје,
0004    С Радивојем дијете Груица,
0005    Са Груицом дели Татомире
0006    И јошт више тридесет хајдука.
0007    Кад с’ хајдуци вина напојише,
0008    А у вину ћеиф задобише,
0009    ’Вако рече дели Радивоје:
0010    ”Чујеш мене, мој брате Новаче!
0011    ”Хоћу тебе, брате, оставити,
0012    ”Јер си, брате, остарио тешко,
0013    ”Па не можеш више да четујеш,
0014    ”Нити хоћеш на друм да идемо,
0015    ”Да чекамо поморце трговце.”
0016    То изрече дели Радивоје,
0017    Па се скочи од земље на ноге,
0018    А довати брешку по сриједи,
0019    За њим скочи тридесет хајдука.
0020    Оде Радо преко горе чарне,
0021    Новак оста под јелом зеленом
0022    А са своја два нејака сина.
0023    Но да видиш дели Радивоја!
0024    Кад изиђе друму на раскршће,
0025    Лоша му је срећа прискочила:
0026    Сусрете га Мехмед Арапине
0027    Са његових тридесет делија,
0028    Турчин ћера три товара блага,
0029    Па кад виђе тридесет хајдука,
0030    А он викну на своје делије,
0031    Те у вришко сабље повадише,
0032    У хајдуке јуриш учинише,
0033    Не даше им пушке истурити,
0034    Но тридесет глава осјекоше,
0035    Радивоја жива уватише,
0036    Везаше му руке наопако,
0037    Везана га воде кроз планину,
0038    А нагоне, те им попијева.
0039    Оде пјеват’ дели Радивоје:
0040    ”Бог т’ убио, горо Романијо!
0041    ”Не раниш ли у себе сокола?
0042    ”Пролећеше јато голубова
0043    ”И пред њима тица головране,
0044    »Проведоше бијела лабуда
0045    ”И пронеше под крилима благо.”
0046    Тако Раде друмом поп’јеваше,
0047    А зачу га дијете Груица,
0048    Па казује Старини Новаку:
0049    ”О мој бабо, Старина Новаче!
0050    ”Неко пјева друмом широкијем,
0051    ”А помиње гору Романију
0052    ”И у гори сивога сокола,
0053    ”Баш ка’ да је чича Радивоје:
0054    ”Ја је чича задобио благо,
0055    ”Јали нам је муке допануо;
0056    ”Но хајдемо да му помогнемо.”
0057    Па довати лака џевердана,
0058    Пође право друму у бусију,
0059    А за њиме млади Татомире,
0060    А за ђецом Новак пристајаше.
0061    Кад дођоше друму широкоме,
0062    Новак стаде друму у бусију,
0063    Око њега два нејака сина;
0064    Ал’ ето ти јеке низ планину,
0065    Помоли се тридесет делија,
0066    Сваки носи џиду на рамену
0067    И на џиди од хајдука главу,
0068    А пред њима Мехмед Арапине
0069    Радивоја води савезана,
0070    И он ћера три товара блага,
0071    Право иде друмом низ планину;
0072    Доке паде у бусију тврду,
0073    Ал’ подвикну Старина Новаче
0074    А на своја два нејака сина,
0075    Па опали лака џевердана,
0076    Те погоди Мехмед-Арапина
0077    Посред паса, укиде га с гласа,
0078    Ни земља га жива не дочека.
0079    Арап паде у зелену траву,
0080    А допаде Старина Новаче,
0081    Сабљом ману, ос’јече му главу;
0082    Па допаде дели Радивоју,
0083    Прес’јече му тенеф на рукама,
0084    А даде му сабљу Арапову.
0085    Мили Боже, на свему ти вала!
0086    Кад у Турке јуриш учинише,
0087    Раздвојише Турке у буљуке,
0088    Па нагони један на другога:
0089    Што пропушћа дели Радивоје,
0090    Дочекује млади Татомире;
0091    Што утече младу Татомиру,
0092    Дочекује дијете Груица,
0093    Што пропусти дијете Груица.
0094    То дочека Старина Новаче.
0095    Исјекоше тридесет делија,
0096    Од Турака шићар покупише,
0097    Три товара блага задобише,
0098    Па сједоше пити рујно вино.
0099    Али вели Старина Новаче:
0100    ”О мој брате, дели Радивоје!
0101    ”Што те питам, право да ми кажеш:
0102    ”Ал’ је боље тридесет хајдука,
0103    ”Али старац Старина Новаче?”
0104    Њему вели дели Радивоје:
0105    ”О мој брате, Старина Новаче!
0106    ”Боље бјеше тридест добрих друга;
0107    ”Али твоје среће не бијаше.” –
0108    Тешко оном свакоме јунаку,
0109    Што не слуша свога старијега.