Кајица Радоња и Турчин Карајлија

Кајица Радоња и Турчин Карајлија

0001    Вино пије Кајица Радоња
0002    И шњим пије Турчин Карајлија,
0003    Они пију у опкладу вино,
0004    Беседи му Турчин Карјлија:
0005    ”Побратиме, Кајица Радоња,
0006    Како саде добри коња нема,
0007    Добри коња а бољи јунака,
0008    Који за дан у Ново отиду,
0009    За дан оду, а за други дођу!”
0010    Беседи му Кајица Радоња:
0011    ”Побратиме, Турчин-Карајлија,
0012    Мени нема и мом калавранцу,
0013    Нама нема летње обданице
0014    Да одемо и натраг дођемо!”
0015    Ал’ беседи Турчин Карајлија:
0016    ”Ако одеш, Кајица Радоња,
0017    Ако одеш, па и натраг дођеш,
0018    Да ми узмеш моју арну главу;
0019    Ако одеш, па натраг не дођеш,
0020    Да ти узмем твоју арну главу!”
0021    Онда уста Кајица Радоња,
0022    Па отиде двору бијеломе,
0023    Па беседи Мари Коложварки:
0024    ”Љубо моја, Марко Коложварко,
0025    Тимари ми мало калавранца
0026    Дак ја легнем санак боравати –
0027    Љуто сам се опкладио с Турци!”
0028    Беседи му Мара Коложварка:
0029    ”Ој Кајице, драги господару,
0030    Једва сам се ропства опростила,
0031    Па ћеш опет да м’ заробе Турци!”
0032    ”Та не бој се, моја верна љубо,
0033    Док је мене и мог калавранца!”
0034    Пак он леже санак боравити,
0035    А Мара му коња тимарила;
0036    Триред га је назобила зобљом
0037    И триред га водом напојила
0038    Док је бела зора забелила.
0039    Ал’ беседи Мара Коложварка:
0040    ”Устај горе, Кајица Радоња,
0041    Знаш да си се опкладио с Турци
0042    Да ти идеш у то Ново красно!”
0043    Онда уста Кајица Радоња,
0044    Па он седла коња калавранца
0045    И он седе вранцу у слемена,
0046    Право иде Турчин-Карајлији,
0047    Па беседи Кајица Радоња:
0048    ”Ој Бога ти, Турчин-Карајлија,
0049    Дај ти мени ситну књигу малу
0050    Да ја идем у то Ново красно!”
0051    Он му даје ситну књигу малу;
0052    Узима је Кајица Радоња,
0053    Право иде у то Ново красно,
0054    Како оде у то Ново красно,
0055    Он отиде оџи у џамију,
0056    Па он даде ситну књигу малу.
0057    Кад је оџа књигу разгледао,
0058    Он се на њу гротом насмијао;
0059    Књигу гледа, дугу фришко пише,
0060    Те је даје Кајица Радоњи.
0061    Узима је Кајица Радоња,
0062    Он узима ситну књигу малу,
0063    Па је носи Турчин-Карајлији.
0064    Кад је било летњи дан у подне,
0065    Ал’ Кајица био прид дворови,
0066    Прид дворови Турчин-Карајлије.
0067    Изиоди Турчин-Карајлија,
0068    Па он прими ситну књигу малу.
0069    Кад је Туре књигу разгледало,
0070    Беседило Кајици Радоњи:
0071    ”Побратиме, Кајица Радоња,
0072    Не узми ми моју арну главу,
0073    Даћу теби до три куле блага
0074    И даћу ти моју булу белу
0075    Да ти буде у двору ропкиња!”
0076    Насмија се Кајица Радоња,
0077    Па беседи Турчин-Карајлији:
0078    ”Луда главо, Турчин-Карајлија,
0079    Што ће мени до три куле блага,
0080    У мен’ има четир куле блага;
0081    И што ће ми љуба Туркињица,
0082    Кад је у ме љуба Српкињица!”
0083    Трже сабљу Кајица Радоња,
0084    Трже сабљу, одсече му главу,
0085    Па он оде двору бијеломе.
0086    Изиоди Мара Коложварка
0087    Да под њиме добра коња прими,
0088    И износи бијеле пешкире,
0089    Те утире коња калавранца,
0090    Па га љуби међу очи чарне,
0091    Сузе рони, а беседи тијо:
0092    ”Калавране, врло добро моје,
0093    Кад си мене ропства опростио,
0094    Опростио ропства од Турчина!”