Боловање Марка Краљевића

Боловање Марка Краљевића

0001    Болова’ је Краљевићу Марко,
0002    Болова’ је девет годин’ дана,
0003    Од кости му месо отпадало,
0004    Кроз главу му муве пролетале,
0005    Одбјегнула га љуба Анђелија
0006    И старица, остарела мајка,
0007    А остала сестрица Јелица,
0008    Која се стре и под главу меће.
0009    Санак снио Краљевићу Марко:
0010    Да је њему воде иза горе,
0011    Да би њему лакше било.
0012    Узе сестра ведро оковано,
0013    Паке оде за гору на воду.
0014    Ал’ на води Туре Емшинага,
0015    Бојно копје у земљу ударило,
0016    Под двором је ноге прекрстио,
0017    Па ми пјева пјесме свакојаке:
0018    ”Мили Боже, чуда големога,
0019    Ђе болује Краљевићу Марко,
0020    Он болује девет годин’ дана!”