Опет бећар Ибраим пије уз рамазан вино

Опет бећар Ибраим пије уз рамазан вино

0001    Силне вике цару досадише
0002    На Турчина бећар’ Ибраима
0003    У Мостару граду бијеломе:
0004    Е он љуби тридес’ удовица
0005    И сувише девет ђевојаках.
0006    Све бише јаде опростили,
0007    Но не могу ово опростити Турци
0008    То љуби Златку кадиницу
0009    И не пости поста рамазана
0010    Ни вјерује свеца Мухамеда,
0011    Ного пије уз рамазан вино
0012    И у њега присипје шербет медовину.
0013    За њега је царе оправио,
0014    Доведоше цару Ибраима,
0015    Шњим се царе разговорит’ пође:
0016    ”О Ибраиме, један зулумћару,
0017    Је ли истина што ми кажу људи
0018    Е ти љубиш тридес’ удовицах?”
0019    Но Ибраим дочекат’ не може,
0020    Докле цару по истини каже:
0021    ”Чујеш ли ме, господару драги,
0022    Што се плачу без невоље Турци?
0023    Ако љубим тридес’ удовицах –
0024    Да не љубим њихно б’јело лице,
0025    Удовице би се поудале,
0026    Оне ране тридес’ ђетићах,
0027    Цикнула би ђеца по сокаках,
0028    Тебе би се Мостар ископао;
0029    А што љубим девет ђевојаках –
0030    Доносе ми биље од планине,
0031    Свко би се на њих преварио;
0032    А што се за кадију срче Турци –
0033    Да не љубим Златки б’јело лице,
0034    Златка би се дамно преудала,
0035    Његов би се хоџак затворио,
0036    Он је био брука од настања;
0037    Што не постим поста рамазана
0038    Него пијем у рамазан вино –
0039    Свако пости за своју душу,
0040    Вино ми је виноград родио,
0041    А мед су ми пчеле донијеле!”
0042    Таде рече царе од Стамбола:
0043    ”Аферим ти, бећар’ Ибраиме!”
0044    Дарова га стотину цекина
0045    Е га царе на дворе оправио.
0046    То је било кад се чинило.