Опет Марко Краљевић и вила

Опет Марко Краљевић и вила

0001    Гором језде до два побратима,
0002    Једно ти је Краљевићу Марко,
0003    А друго је Милош Обилићу.
0004    Милошу је беседио Марко:
0005    ”Ој, Милоше, добри побратиме,
0006    Нешто ме је санак обрвао,
0007    Попјевај ми ситно гласовито
0008    Не би ли се јунак раздр’јемао!”
0009    Милош Марку тијо проговара:
0010    ”Побратиме, Краљевићу Марко,
0011    Синоћ сам се с вилом надп’јевао,
0012    Синоћ ми је запр’јетила вила –
0013    Ако мене чује поп’јевати,
0014    Поп’јевати у гори зеленој,
0015    Стри’јелом ће ме устр’јелити вила!”
0016    Опет вели Краљевићу Марко:
0017    ”Певај, Миле, не бој ми се виле
0018    Док је мене и Шаре коњица!”
0019    Запјева му Милош Облилићу,
0020    Запјева му ситно гласовито,
0021    Не раздр’јема, већ успава Марка –
0022    Милош пјева, а Краљевић др’јема.
0023    Зачула га у горици вила,
0024    Па устр’јели на коњу Милоша,
0025    Мртав Милош црној земљи паде,
0026    Црној земљи и зеленој трави.
0027    Кад се Марко санка разабрао,
0028    Мртав Милош лежи под коњицем.
0029    Марко вели свом Шари коњицу:
0030    ”Давор, Шаро, давор, добро моје,
0031    Ако мени данас стигнеш вилу,
0032    Ранићу те медом и шећером,
0033    Појићу те вином и шербетом,
0034    Покрићу те свиленом мавлатом
0035    И зауздат’ уздом позлаћеном!
0036    Ако ли ми не сустигнеш вилу,
0037    Ранићу те горком чемериком,
0038    Присојнице појићу те једом,
0039    Покрићу те копљем убојитим
0040    И зауздат’ ликом липовином!”
0041    Пак потеже тешку топузину,
0042    Заигра се добар коњиц Шарац,
0043    Три пута је припазио вилу,
0044    У три скока претекао младу,
0045    Пак је Марко топузом дарива –
0046    Како ју је лако ударио,
0047    Десно јој је крило одвалио,
0048    Па јошт хтеде да удари вилу;
0049    Моли му се у горицу вила:
0050    ”Побратиме, Краљевићу Марко,
0051    Не удри ме, тако ти коњица,
0052    Ја ћу теби повратити друга!”
0053    Вили прети Краљевићу Марко:
0054    ”Курво, кучко, из горице вило,
0055    Повраћај ми Милоша јунака,
0056    Јер ако ми њега не повратиш,
0057    Живота се наносити нећеш!”
0058    Биље бере у горици вила,
0059    Биље бере, често се одзива:
0060    ”Ево мене, побратиме Марко!”
0061    Па поврати Милош-Обилића.
0062    Кад се Милош јунак разабрао,
0063    Он се кршан стреса и растреса,
0064    Растреса се ка’ од тролетнице.
0065    Па беседи Краљевићу Марку:
0066    ”Ала ме је санак обрвао!”
0067    Мили Марко гором беседио:
0068    ”Мол’ се Бога за Шару коњица
0069    И за мене побру Краљевића,
0070    Ти се не би јунак разабрао
0071    Од данаске до суђена данка!”
0072    Коње језде и Милош и Марко,
0073    Одјездише гором пјевајући;
0074    Вила оста у гори зеленој,
0075    Вила оста без крила деснога,
0076    Вила оста јаде јадисући,
0077    Берућ’ биље, крило видајући.