Марко Краљевић и цар Стефан

Марко Краљевић и цар Стефан

0001    Шетњу шеће цар српски Стефане
0002    По б’јелому граду Цариграду,
0003    Шњиме шеће Краљевићу Марко.
0004    Ал’ говори цар српски Стефане:
0005    ”Д’јете моје, Краљевићу Марко,
0006    Да ми дођеш јесенијем даном,
0007    Кад ја служим крсно име своје,
0008    Крсно име Светог Димитрија,
0009    Па да уђеш у трапезу моју
0010    И да видиш што видио ниси –
0011    Како јунаци рујно вино пију!”
0012    Ал’ бесједи Краљевићу Марко:
0013    ”Богом теби, српски цар Стефане,
0014    Дошао сам јесенијем даном,
0015    Када служиш крсно име своје,
0016    Крсно име Светог Димитрија,
0017    Уша’ сам ти у трапезу твоју,
0018    Видио сам што видио нисам,
0019    Видио сам до три небожањства!
0020    Прво ти је једно небожањство –
0021    Кад јунаци рујно вино пише,
0022    Не спомињу Бога јединога,
0023    Већ спомињу ђавла немилога;
0024    Друго ти је једно небожањство, -
0025    Кад јунаци рујно вино пише,
0026    Ристову капљу натраг повраћаше;
0027    Треће јему јест једно небожњаство –
0028    Бештимаше Бога јединога,
0029    Од стра’ Бога слушати не мореш!”
0030    Вели њему цар српски Стефане:
0031    ”Ајде тамо, Краљевићу Марко,
0032    Ајде, вели, тамо, не било те амо,
0033    Здраво био, тебе не видио!”