Свети Саво

Свети Саво

0001    Збор зборише господа ришћанска
0002    У Крушевцу, граду маленоме,
0003    Збор зборише и диван чинише,
0004    О свачему господа зборише,
0005    Понајпосле о царје Немање
0006    И царском Неманића благу:
0007    ”Да валимо цара небеснога,
0008    Од свакога цара оста блага,
0009    Нема блага цара Симеуна.
0010    Да или га Сава расковао
0011    На наџаке и на буздоване
0012    И великим коњма на ратове,
0013    На ратове и на узде златне?
0014    Није шала – седам кула блага,
0015    Све убави гроша и дуката!
0016    Куд се деде цар-Немање благо?”
0017    А то слуша Неманића Сава,
0018    Слушао је пак је беседио:
0019    ”Вала, моја господо краљевска,
0020    О свачему, господо, збористе,
0021    Ви збористе и диван чинисте,
0022    Понајпосле о мом родитељу,
0023    Родитељу цару Симеуну,
0024    И царску Неманића благо!
0025    Нисам Сава расковао благо
0026    На наџаке и на буздоване,
0027    На великим коњма на ратове,
0028    На ратова ни на узде златне,
0029    Већ сам царско потрошио благо
0030    На шес’ крста, на три задужбине –
0031    Прву јесам саградио цркву
0032    Студеницу испод Брвеника
0033    Родитељу цару Симеуну,
0034    Да се њему поје летурђија
0035    Без промене до суда страшнога;
0036    Другу јесам саградио цркву
0037    Милошеву на Ерцеговини
0038    Мојој мајки царици Милици,
0039    Да се њојзи поје летургија
0040    Без промене до суда страшнога;
0041    Себе јесам саградио Сава
0042    Филендара, лавре велике,
0043    Сред убаве, красне Свете Горе,
0044    Мене красну задужбину царску,
0045    Да се и мене поје летургија
0046    Без промене до суда страшнога!”
0047    Кад то чуше господа ришћанска
0048    Да је туда опраљено благо,
0049    Господа се Сави поклонише:
0050    ”Фала, чедо, Неманића Саво,
0051    Кад си туда оправио благо,
0052    Све по царски српски манастира!”
0053    Затим је мало постојало време,
0054    Мало време, три године дана,
0055    Ал’ се свети Сава преставио,
0056    Преставио, пак се посветио
0057    У мајкиној царској задужбини,
0058    У убавој цркви Милошевој.
0059    То зачуше господа ришћанска
0060    Где се јесте Сава преставио,
0061    Преставио и посветио се.
0062    Они месе беле летургије,
0063    Пак иду Милошевој цркви,
0064    Светитељу иду на благосов.
0065    Када су били близу Милошева,
0066    Од њи се бела затворила црква;
0067    Преступају господа ришћанска.
0068    Кад видише српски свештеници,
0069    Обукоше свилене одежде,
0070    И на глави капе камилавке,
0071    И у руке књиге староставне,
0072    Те држаше велика бденија,
0073    Читаше велике молитве,
0074    Моле свјатаја Саву
0075    Те им белу отворио цркву.
0076    Приступају господа ришћанска,
0077    Сузе роне, па и метанишу:
0078    ”Светитељу, опрости нам грешне,
0079    Нама грешним наше сагрешење!”
0080    Проглагоља светитељу Саво:
0081    ”Одступите, господе ришћанска,
0082    Не могу вас греха опростити,
0083    Не пазите млађи старијега,
0084    Ни синови своје родитеље,
0085    Не пазите кумства ни братинства,
0086    Кум се куми, земља се потрга,
0087    Куд кумови прооде до суда страшнога,
0088    Горе земља чарна од вашега тешка безакоња,
0089    А од стра Бога истинога
0090    Што ми кума на суд зазивате!”