Смрт Марка Краљевића (мало друкчије)

Смрт Марка Краљевића (мало друкчије)

0001    Гором иде Краљевићу Марко,
0002    Гором иде и гору проклиње:
0003    ”О проклета горицо зелена!
0004    Да ти немаш бунар воде ладне,
0005    Да би вранца напојио коња,
0006    Коња вранца и себе јунака.”
0007    Из горе му нико проговара:
0008    ”Не кун’ гору, Краљевићу Марко!
0009    Не кун’ гору, ни ти гора крива,
0010    Нег ти ајде мало понапрво,
0011    Па ћеш наћи бунар воде ладне,
0012    Ти ћеш врана напојити коња,
0013    Коња врана и себе јунака.”
0014    Кад је Марко ричи разумио,
0015    Па он иде мало понапрво,
0016    Па налази Дунај воде ладне,
0017    Па је Марко коња напојио,
0018    Коња врана и себе јунака.
0019    Кад се Марко воде напојио,
0020    У Дунају воду замутио,
0021    Око воде руже поломио,
0022    Пак је меће у Дунај у воду.
0023    Мисли Марко, да нико не види,
0024    Ал све гледа планинкиња вила.
0025    Па је Марко коња узјашио
0026    И он иђе горицом зеленом.
0027    Кад је вила њега опазила,
0028    Говори му планинкиња вила:
0029    ”Стани, курбо, Краљевићу Марко!
0030    Нека твоју ја одсичем главу,
0031    Кад си мени ружу поломио,
0032    У Дунају воду замутио.”
0033    За то Марко хаје и не хаје,
0034    Већ горицом тихим гласом пива.
0035    Јопет му је вила бесидила:
0036    ”Стани, курбо, Краљевићу Марко!
0037    Нека твоју ја одсичем главу.”
0038    За то Марко хаје и не хаје,
0039    Већ он иђе горицом зеленом.
0040    Ту је мало постануло вриме,
0041    Тешко Марка заболила глава.
0042    Трећим му је путем бесидила:
0043    ”Стани, курбо, Краљевићу Марко!
0044    Нека твоју ја одсичем главу,
0045    Не ћеш доћи билем двору своме.”
0046    Још је вила у том ричи била,
0047    Мртав Марко под коњица паде
0048    И умире, покојна му душа!