Марко Краљевић на причешћу

Марко Краљевић на причешћу

0001    Синоћ Марко вечерао с мајком
0002    Сува крува и воде студене,
0003    Па се јадан надговара с мајком:
0004    ”Чу ли мене, о старицо мајко!
0005    Кувај мене летурдију б’јелу,
0006    Да ја идем б’јелом намастиру
0007    Сповидјети па се причестити.”
0008    Тешко чека о старица мајка,
0009    Ђе се Марко греха покајао.
0010    Марко спрема себе и шарина,
0011    С једну страну буздована тешка,
0012    Али с другу једну купу вина,
0013    Купу вина осамдесет ока.
0014    Кад је био гором путујући,
0015    Срете њега ага Арап-ага
0016    И он гони три робља синџира:
0017    Један синџир млади дјевојака,
0018    Али други младије момака,
0019    Али трећи скори невистица.
0020    Марко узе танане пешкире,
0021    Па заклони црне очи своје,
0022    Да га из робља нико не познаје.
0023    Познала га из робља дјевојка,
0024    Трипут га је Богом побратила:
0025    ”Опрости ме из руке душманске.
0026    Кад си, Марко, допануо рана,
0027    Па те лијечи мила моја мајка,
0028    Доста сам те воде напојила.”
0029    Марку јести жао врло било,
0030    Па говори аги Арап-аги:
0031    ”Ја поклони, ја ми је продаји.”
0032    Њему каже ага Арап-ага:
0033    ”С миром, море, делијо незнана!
0034    Ако узмем бријеткињу ћорду,
0035    Скинут ћу ти са рамена главу.”
0036    Ражљути се Краљевићу Марко,
0037    Па узима бријеткињу ћорду,
0038    Па наћера јуриш на Арапа,
0039    Па удари црну Арапину.
0040    Како га је доватио Марко,
0041    Сам’ осташе дв’је крачалије,
0042    Крачалије у дв’је бакралије.
0043    Па ис’јече шездесет Арапа,
0044    Па отпусти три робља синџира,
0045    Па товари дебелога шарца,
0046    Па напоји робље, па нарани:
0047    Сваком даде по добра коњица,
0048    Посестрими и баш по два коња,
0049    Нек једнога и брату поведе,
0050    Нека знаде, да побру имаде.
0051    Марко иде б’јелом намастиру.
0052    Гледаше га стари игумани:
0053    ”Куд ћеш амо, један несретниче?
0054    Доста ли си осјекнуо глава,
0055    Крваве ти до лаката руке,
0056    А у шарца и грива и глава,
0057    Крвава ти до балчака ћорда.”
0058    Кад је Марко истину казиво,
0059    Исповиди, па га и причести:
0060    ”Ајде ради, што си порадио.
0061    Јопет ћу те сповидјети, Марко!
0062    Сповидјети, па те причестити.”