Марка Краљевића ослобађају љуба и сестра

Марка Краљевића ослобађају љуба и сестра

0001    Шетњу шета Краљевићу Марко
0002    До Габеле, до водице хладне,
0003    Брез калпака и брез опанака,
0004    Брез коњица и брез бритке ћорде.
0005    Али му је лоша срића била,
0006    Ухватише дели Краљевића,
0007    Пак га воде у Габелу равну,
0008    У Габелу, у тамницу тамну.
0009    Девет годин’ у тамници стао,
0010    У тамници бега вапијао,
0011    Да му даде дивит и хартију,
0012    Да је шаље својој милој мајци.
0013    Али беже за Бога знадише,
0014    Тер му даде дивит и хартију
0015    И он пише ситне бурунтије.
0016    Не пише је, како беже каже,
0017    Него пише, како њему драго.
0018    У књизи је мајку поздрављао
0019    И Анђушу, вирну љубу своју,
0020    Занајвеће секу Мандалину:
0021    ”Продај, мајко, дворе и тимаре,
0022    Продај, мајко, коње од мејдана
0023    Продај, мајко, бритку ћорду моју,
0024    А и ону зелену доламу.
0025    Откупи ме, моја мила мајко!
0026    Ево има девет годин’ дана,
0027    Да сам јунак у тамници тамној.
0028    Косе су ми, стерем их пода се,
0029    Перчин ми је, покријем се с њиме.
0030    Брада ми је, ја се пашем њоме,
0031    Нокти су ми, обујем се њима.
0032    Откупи ме, моја мила мајко!”
0033    Кад ли мајци књига долазила,
0034    Књигу штије, а сузе пролије.
0035    Мимо њу је неве пролазила,
0036    Свекрвици својој говорила:
0037    ”Да ти бора, моја мила мајко!
0038    Откле књига од Бога проклета?
0039    Врло ти је, мајко, јадовита.”
0040    Ал старица неви одговара:
0041    ”Ова књига Краљевића Марка,
0042    Синка мога, заручника твога.
0043    Ево има девет годин’ дана,
0044    Да је Марко у тамници тамној,
0045    Косе су му, стере их пода се,
0046    Нокти су му, обује се њима,
0047    Брада му је, да се паше њоме,
0048    Перчин му је, покрије се њиме.
0049    Да продадем дворе и тимаре
0050    И његова коња од мејдана
0051    И још ону зелену доламу.”
0052    Кад је Анђе ричи разумила,
0053    У срцу се бише насмихала,
0054    Пак зовицу Манду дозивала:
0055    ”Не продајмо дворе ни тимаре,
0056    Нити коња, нити ћорду свитлу,
0057    Раскројимо зелену доламу,
0058    Пашалинске кројимо хаљине,
0059    Чинимо се младе пашалије,
0060    Изведимо до два добра коња,
0061    Мени вилу, теби ластавицу.”
0062    Раскројише зелену доламу,
0063    Чинише се младе пашалије,
0064    Посидоше добре коње своје:
0065    Анђе вилу, Манде ластавицу,
0066    И ходоше до Габеле равне
0067    Пивајући, коње играјући.
0068    У Габели бега находише,
0069    Турску помоћ бега називаше.
0070    Ал име беже турски одговара.
0071    И вели му Анђелија млада,
0072    Вирна љуба Краљевића Марка:
0073    ”Бора теби, беже од Габеле!
0074    Посла нас је мој честити царе
0075    Из Стамбола, града бијелога,
0076    Да имадеш сужња извадити,
0077    По имену Краљевића Марка,
0078    Да га шаљеш њему за јабуку,
0079    Да ће женит сина старијега,
0080    На вишала Марка поставити.”
0081    Ту му Анђе Турски бесидила:
0082    ”Не ће зоби, које твој коњ зобље,
0083    Него зоби, које и ти зобљеш.
0084    Хоћу оне билице пшенице
0085    И онога вина тролитњега,
0086    И ракије од девет година.”
0087    Кад ли беже ричи разумија,
0088    Анђелији младој бесидија:
0089    ”Досад јесу слуге долазиле
0090    Од Стамбола, бијелога града,
0091    Од нашега честитога цара,
0092    Доли нису тако поносите.”
0093    Када ли га Манде разумила,
0094    Татријом удара га канџом.
0095    Куда куца, нуда кожа пуца.
0096    Од тамнице кључе запитала.
0097    Кад оћути беже од Габеле,
0098    Од тамнице кључе вазимао
0099    И тамници врата отворио,
0100    По имену сужња дозивао:
0101    ”Устани се, Краљевићу Марко!
0102    Тебе зову до три пашалије.”
0103    Кад је Анђе сужња угледала,
0104    Турски бегу она говорила:
0105    ”Је ли, беже, од Бога грихота,
0106    Послат цару у Стамболу граду
0107    И слати га цару за јабуку?”
0108    Кад ли беже ричи разумио,
0109    Тер дозивље младе берберице
0110    И дозивље младе терзијане:
0111    Један брије браду и бркове,
0112    Други кроји са златом хаљине,
0113    Сину јунак како сунце жарко.
0114    Ал се био јунак засмихао.
0115    Кад то види Анђелија млада,
0116    Татаријом канџом удара га.
0117    Куда куца, нуда кожа пуца,
0118    Испод коже црна крвца лије.
0119    Јоштер вели Анђелија млада:
0120    ”Бора теби, беже од Габеле!
0121    Хајде с нами у Стамбола града,
0122    У Стамболу цару честитоме.”
0123    Али вели беже од Габеле:
0124    ”Ја ходоре не имам за поћи.”
0125    Осорно му бесидила млада:
0126    ”Ако нејмаш, у другога зајми.”
0127    Кад разуми беже од Габеле,
0128    Ходору је на се поставио,
0129    На се меће свилу и кадиву,
0130    Бисер, злато и камење драго.
0131    За пасом је себи поставио
0132    Дви кубуре од сувога злата,
0133    Између њих палу оковану.
0134    Отолем се здраво подигоше,
0135    Добре коње туте посидоше
0136    И младога Марка савезаше.
0137    Везаше му руке наопако,
0138    Пак га вежу коњу за репове.
0139    Кад су дошли путу на раскршће,
0140    Али вели беже од Габеле:
0141    ”Бора вами, пашалије младе!
0142    Нису туда пути у Стамболу.”
0143    Манде млада коња одсиднула,
0144    Да ће они починути мало.
0145    И почину беже од Габеле.
0146    Кад то види Анђелија млада,
0147    Њему веже руке наопако,
0148    Свлачи с њега свилу и кадиву,
0149    Њега свлачи, а Марка облачи.
0150    Бритку ћорду она извадила,
0151    Пак удара бега од Габеле.
0152    Како га је лако ударила,
0153    С црном га је земљом саставила,
0154    Мртав беже к црној земљи паде.
0155    Отолем се Марко подигнуо
0156    С љубом својом бијелому двору
0157    И са својом секом Мандалином
0158    Пивајући, коње играјући.